Translate this page

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση δαπανών για μελισσοκομικούς σκοπούς από το ΥΑΑΤ για το 2014


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση Δράσης 1.2
«Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet»

Σε εφαρμογή της αριθμ. 1199/83524/26-06-2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1819) και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του
προγράμματος για την υλοποίηση της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας -
Melinet» ορίζεται ως δικαιούχος το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και 4
εγκρίνεται συνολικά το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €) για το έτος 2014, για
δαπάνες συντήρησης και υποστήριξης της εφαρμογής.Άρθρο 3
Χρηματοδότηση Δράσης 6.1 
«Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Σε εφαρμογή της αριθμ. 1199/83524/26-06-2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1819) και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του 
προγράμματος για την υλοποίηση της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» για το έτος 2014
εγκρίνεται συνολικά το ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και επτακοσίων ογδόντα 
πέντε Ευρώ (134.785 €), το οποίο κατανέμεται ως εξής:
1. Φορέας: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας 
Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέμα: «Μελέτη της επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στην παραγωγή
μελιτωδών εκκρίσεων των εντόμων που παρασιτούν στο έλατο και το πεύκο, ως παράγοντα 
στοιχειοθέτησης μοντέλου πρόγνωσης των μελιτοεκκρίσεων» 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Γούναρη Σοφία
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 18.700 ευρώ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 7.200
 αντιδραστήρια 5.000
 υλικά για τα μελισσοσμήνη 1.000
 λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου 1.200
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 10.000
 όργανα 3.000
 μικροεξοπλισμός 5.000
 πατώματα, βάσεις, κλπ 2.000
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 0
 του μόνιμου προσωπικού 0
 του έκτακτου προσωπικού 0
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 0
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 0
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
500
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
1.000
ΣΥΝΟΛΟ: 18.700

2. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Χρήση προβιοτικών για την καταπολέμηση των Nosema spp» 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Δρ Παπαδόπουλος Ηλίας
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 5.000 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 2.000
 αντιδραστήρια 1.0005
 υλικά για τα μελισσοσμήνη 500
 λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου 500
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 2.000
 όργανα 2.000
 μικροεξοπλισμός 0
 πατώματα, βάσεις, κλπ 0
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 500
 του μόνιμου προσωπικού 500
 του έκτακτου προσωπικού 0
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 0
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 0
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
250
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
250
ΣΥΝΟΛΟ: 5.000

3. Φορέας: Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών 
μελισσών – χάρτα μέλισσα – ο χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση της Μακεδονικής, 
Κεκρόπιας και Κρητικής μέλισσας μέσω φυσικής και τεχνητής γονιμοποίησης - η δημιουργία 
βάσης για το εθνικό πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών πληθυσμών 
μελισσών»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Χατζήνα Φανή 
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 28.020 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 7.650
 αντιδραστήρια 3.000
 δείγματα (αγορά βασιλισσών για πρώτη εγκατάσταση, 
μελισσοσμήνη για επιλογή και εγκατάσταση βασιλισσών)
4.000
 λοιπά αναλώσιμα (τροφές μελισσοσμηνών) 650
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 19.000
 όργανα 7.000
 μικροεξοπλισμός 12.000
 πατώματα, βάσεις, κλπ 0
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 0
 του μόνιμου προσωπικού 0
 του έκτακτου προσωπικού 0
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 0
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 0
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
0
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
1.370
ΣΥΝΟΛΟ: 28.0206

4. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θέμα: «Μελέτη των επιπτώσεων από σφήκες στις μέλισσες και τρόποι αντιμετώπισης τους»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ Χαριζάνης Πασχάλης 
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 14.385 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 2.700
 αντιδραστήρια 800
 υλικά για τα μελισσοσμήνη 0
 λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου 1.900
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 8.400
 όργανα 7.000
 μικροεξοπλισμός 1.400
 πατώματα, βάσεις, κλπ 0
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 1.000
 του μόνιμου προσωπικού 600
 του έκτακτου προσωπικού 400
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 0
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 1.400
 του μόνιμου προσωπικού 1.000
 του έκτακτου προσωπικού 400
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
200
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
685
ΣΥΝΟΛΟ: 14.385

5. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών
μελισσών – Κεκρόπια φυλή»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ Χαριζάνης Πασχάλης 
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 7.035 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 2.300
 Εργαστηριακά υλικά 800
 υλικά για τα μελισσοσμήνη 0
 λοιπά αναλώσιμα 1.500
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 1.400
 όργανα 0
 μικροεξοπλισμός 1.400
 πατώματα, βάσεις, κλπ 0
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 1.200
 του μόνιμου προσωπικού 600
 του έκτακτου προσωπικού 600
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 0
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 1.6007
 του μόνιμου προσωπικού 800
 του έκτακτου προσωπικού 800
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
200
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
335
ΣΥΝΟΛΟ: 7.035

6. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θέμα: «Γενετική ταυτοποίηση πληθυσμών μελιτογόνων εντόμων»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ Νικόλαος Εμμανουήλ 
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 14.645 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 10.800
 αντιδραστήρια 9.000
 υλικά για τα μελισσοσμήνη 0
 λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου 1.800
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 1.600
 όργανα 1.000
 μικροεξοπλισμός 600
 πατώματα, βάσεις, κλπ 0
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 1.000
 του μόνιμου προσωπικού 350
 του έκτακτου προσωπικού 300
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 350
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 0
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
500
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
745
ΣΥΝΟΛΟ: 14.645

7. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Ταυτοποίηση του Ελληνικού βασιλικού πολτού και γύρης από διαφορετικές περιοχές 
της Ελλάδας» 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ Θρασυβούλου Ανδρέας
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 18.000 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 7.500
 αντιδραστήρια 4.000
 Εργαστηριακά υλικά 2.000
 Δείγματα 500
 λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου 1.000
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 7.500
 όργανα 4.000
 μικροεξοπλισμός 3.500
 πατώματα, βάσεις, κλπ 0
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 0
 του μόνιμου προσωπικού 0
 του έκτακτου προσωπικού 0
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 0
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 2.000
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
0
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
1.000
ΣΥΝΟΛΟ: 18.000

8. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών
μελισσών Μακεδονική φυλή» 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ Θρασυβούλου Ανδρέας
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 15.000 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 4.000
 αντιδραστήρια 0
 Εργαστηριακά υλικά 1.000
 Αγορά μελισσιών 1.000
 λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου 2.000
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 8.000
 Εξοπλισμός 5.500
 μικροεξοπλισμός 2.500
 πατώματα, βάσεις, κλπ 0
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 500
 του μόνιμου προσωπικού 300
 του έκτακτου προσωπικού 200
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 0
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 1.000
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
750
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
750
ΣΥΝΟΛΟ: 15.000

9. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερων κατηγοριών ελληνικού μελιού» 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λέκτορας Δρ Τανανάκη Χρυσούλα
Προϋπολογισμός για το έτος 2014: 14.000 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ (€)
α) Προμήθεια αναλωσίμων (αναφέρετε αναλυτικά) 5.900
 αντιδραστήρια 4.000
 Εργαστηριακά υλικά 400
 Δείγματα 0
 λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου 1.500
β) Προμήθεια μικροεξοπλισμού (αναφέρετε αναλυτικά) 4.100
 όργανα 3.500
 μικροεξοπλισμός 600
 πατώματα, βάσεις, κλπ 0
γ) Οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις (αναφέρετε αναλυτικά) 1.000
 του μόνιμου προσωπικού 1.000
 του έκτακτου προσωπικού 0
 των εμπειρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών 0
δ) Παροχή υπηρεσιών (αναφέρετε αναλυτικά) 1.500
ε) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού και 
μέχρι 1.500€)
750
στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (μέχρι 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού)
750
ΣΥΝΟΛΟ: 14.000

Άρθρο 4
Γενικές Διατάξεις
1. Το 50% της δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της 
δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903).
2. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
3. Ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να χρησιμοποιεί τραπεζικό άτοκο λογαριασμό 
αποκλειστικά για όλες τις χρηματοοικονομικές πράξεις για την υλοποίηση των εγκεκριμένων 
δράσεων, τον οποίο ανακοινώνει στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Ο δικαιούχος φορέας υποβάλλει στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του 
ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοποίηση στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ λεπτομερή έκθεση 
πεπραγμένων με αναφορά στην χρησιμοποίηση των χορηγηθέντων κονδυλίων και τα 
αποτελέσματα των εν λόγω ενεργειών.
5. Όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα, που θα αναγράφει 
ευανάγνωστα: «Έχει επιχορηγηθεί στα πλαίσια του «Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση 1.2 
“Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet”» ή αντίστοιχα «Έχει επιχορηγηθεί στα 
πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1234/07 Δράση 6.1 – Εφαρμοσμένη Έρευνα».
6. Τα τιμολόγια θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση έκδοσης 
δικαιολογητικού δαπάνης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από εξοφλητική 
απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης.
7. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται σε αγορά 
καινούργιου, καθώς και στη διατήρησή του σε κατάσταση λειτουργική τουλάχιστον για πέντε 
(5) έτη από την προμήθειά του. Επίσης ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί τη 
νομοθεσία περί προμηθειών που ισχύει και να προσκομίζει, εάν απαιτείται, τα σχετικά 10
παραστατικά στον φάκελο πληρωμής του. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται οικονομικές 
κυρώσεις που αντιστοιχούν στο διπλάσιο της επιχορήγησης του εν λόγω εξοπλισμού.
8. Σε περιπτώσεις που προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία παρακράτηση φόρου και 
χαρτοσήμου, υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά απόδοσης αναλυτικά.
9. Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την παρούσα, αφορούν το χρονικό διάστημα από 
1
ης Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και 31ης Αυγούστου 2014.
10. Όλες οι δαπάνες του χρηματοδοτούμενου φορέα θα καταχωρούνται διακεκριμένα και 
αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η διασταύρωση των 
στοιχείων.
11. Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά ελέγχου διατηρούνται στην αρμόδια, κατά 
περίπτωση, υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα για κάθε 
Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο.
12. Το τελικό πόρισμα της έρευνας για τα ερευνητικά προγράμματα με θέμα «Διάσωση,
βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών» θα κατατεθεί 
σε συνεργασία των τριών εμπλεκομένων ερευνητικών φορέων, ήτοι του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

http://www.minagric.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...