Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ


Από την αρχή της μελισσοκομικής μου σταδιοδρομίας(λίγο καιρό πριν) και αφού πείστηκα ότι ένας βασικός λόγος σμηνουργίας είναι η έλλειψη χώρου της κυψέλης, θέλησα να υπολογίσω το μέγιστο που μπορεί να αναπτυχθεί ένα μελίσσι . Στην προσπάθεια μου αυτή διαπίστωσα ότι υπάρχει ασυμφωνία σε πολλά βασικά θέματα στα μελισσοκομικά συγγράμματα . Επίσης υπάρχει απόκλιση από την θεωρία στην πράξη σύμφωνα με μαρτυρίες έμπυρων μελισσοκόμων .Οι λόγοι της ασυμβατότητας είναι ότι  θεωρούμε δεδομένα πράγματα που είχαν ειπωθεί πριν ακόμα και  μισό αιώνα σε διαφορετικές χώρες αλλά και ηπείρους με διαφορετικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς και με καθαρότερες φυλές μελισσών . 
Δεν απαξιώνω τις μελέτες που υπάρχουν και σύμφωνα με αυτές και αφού έλαβα υπόψη μου και μαρτυρίες έμπυρων μελισσοκόμων καταστάλαξα στα παρακάτω δεδομένα . Πρέπει να  ευχαριστήσω ξεχωριστά τον Αντώνη που μέσα από τον διάλογο που είχαμε στο forum του MELISSOCOSMOS με θέμα «από 10 σε 100» μού έδωσε χρησιμότατες πληροφορίες και με βοήθησε να κατασταλάξω ευκολότερα σε αποδεκτά δεδομένα . 
Επίσης, ευχαριστώ τον Βασίλη που μου δίνει την δυνατότητα να μοιράζομαι τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μου με ανθρώπους που αγαπούν την μέλισσα και να δέχομαι με ευχαρίστηση τις παρατηρήσεις τους . 


 Θεωρούμε σαν δεδομένο οτι :
Έχουμε καλές  βασίλισσες  με απεριόριστη τροφή και άριστη υγεία στις  κυψέλες  .
Το κάθε πλαίσιο έχει τουλάχιστον 4500 κελιά διαθέσιμα για να γεννήσει η βασίλισσα και στο εξής όταν λέμε «πλαίσιο γόνου» θα θεωρούμε το πλαίσιο με 4500 κελιά εργατικού γόνου .
Η βασίλισσα γεννάει 1500 αυγά κάθε μέρα .
Όταν εκκολαφθούν οι μέλισσες που ήταν σε κελιά ενός πλαισίου πατάνε 1,5 πλαίσια σφιχτά (3000 μέλισσες σε κάθε πλαίσιο) . Στο εξής όταν λέμε «πλαίσιο πληθυσμού» θα εννοούμε πλαίσιο με 3000 μέλισσες    .
Μια εργάτρια ζει : (εδώ χρειάζεται μεγάλη κουβέντα !!!)
  1. Αν γεννηθεί από τον Αύγουστο μέχρι και 15 Μαρτίου ζει τουλάχιστον  80 μέρες
  2. Αν γεννηθεί από 16 Μαρτίου μέχρι και τον Ιούλιο ζει τουλάχιστον  35 μέρες 


Υπολογισμοί :
Το μέγιστο σε κελιά γόνου είναι 1500(αυγά που γεννάει η  βασίλισσα) Χ 21(μέρες εκκόλαψης εργάτριας) = 31500 / 4500(που γέννιουνται σε κάθε πλαίσιο) =7 πλαίσια γόνου
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η γονοφωλιά πρέπει να είναι : 7 πλαίσια για να γεννάει η βασίλισσα, 4 πλαίσια μέλι και 2 πλαίσια γύρη για τις ανάγκες εκτροφής του γόνου , χρειαζόμαστε 13 πλαίσια γονοφωλιά !!
Αν εκκολαφθεί ο γόνος από 7 πλαίσια θα έχουμε 7 Χ 1,5 =10,5 πλαίσια πληθυσμού .
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ (1500 ΑΥΓΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ) ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ :
Για χειμερινή εργάτρια : 
Λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι μια εργάτρια ζει 80 μέρες μέχρι 15 Μαρτίου 80-21= 59 μέρες περισσότερες από τον χρόνο εκκόλαψης  και στις 59 μέρες θα εκκολαφθούν και άλλα 59 Χ 1500 / 4500 = 19πλαίσια γόνου που θα πατάνε σε 1,5 Χ 19 =  28,5 πλαίσια πληθυσμού .
Αν προσθέσουμε τους πληθυσμούς θα έχουμε 10,5 + 28,5 = 39 πλαίσια πληθυσμού !
Για ανοιξιάτικη εργάτρια :
Περίπτωση πρώτη :
Λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι μια εργάτρια ζει 35 μέρες από 16 Μαρτίου 35-21= 6 μέρες περισσότερες από τον χρόνο εκκόλαψης  και στις 6 μέρες θα εκκολαφθούν και άλλα 6 Χ 1500 / 4500 = 2πλαίσια γόνου που θα πατάνε σε 1,5 Χ 2 =  3 πλαίσια πληθυσμού .
Αν προσθέσουμε τους πληθυσμούς θα έχουμε 10,5 + 3 = 13,5 πλαίσια πληθυσμού !
Περίπτωση δεύτερη :
Λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι μια εργάτρια ζει 45 μέρες από 16 Μαρτίου 45-21=24 μέρες περισσότερες από τον χρόνο εκκόλαψης  και στις 24 μέρες θα εκκολαφθούν και άλλα 24 Χ 1500 / 4500 = 8πλαίσια γόνου που θα πατάνε σε 1,5 Χ 8 =  12 πλαίσια πληθυσμού .
Αν προσθέσουμε τους πληθυσμούς θα έχουμε 10,5 + 12 = 22,5 πλαίσια πληθυσμού !

Γενικές παρατηρήσεις :
Είναι μύθος ότι υπάρχουν περισσότερα από 7 πλαίσια γόνου σε κυψέλη εκτός αν είναι προϊόν συνένωσης . Σύμφωνα με συνεργάτη μου και συνοδοιπόρο στην μελισσοκομία, που μέτρησε τα χτισμένα εργατικά κελιά που σχηματίζονται στα φύλλα κερήθρας που αγοράζουμε και τοποθετούμε στα πλαίσια μας, υπάρχουν λίγο περισσότερα από 7000 συνολικά και στις δύο πλευρές . Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη γονοφωλιά είναι 21 * 1500 / 7000= 4,5 πλαίσια συμπαγή γόνου από άκρη έως άκρη και με τα αντίστοιχα πλαίσια μελιού και γύρης που προαναφέραμε 4,5 + 4 + 2 = 10,5 πλαίσια ! Άρα η μικρότερη γονοφωλιά πρέπει να έχει 10,5 πλαίσια διαθέσιμα .
Η κάθε κυψέλη χρειάζεται το πολύ 9 πλαίσια νέου πληθυσμού (των 3000)για να διατηρήσει ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και τροφής στον γόνο που εκτρέφεται .
Η μεγαλύτερη κυψέλη πρέπει να έχει ….. δεν θέλω να πάρω την ανώτατη τιμή αφού τον χειμώνα δύσκολα διεγείρεται η βασίλισσα στο μέγιστο ,αλλά ούτε την κατώτατη γιατί ψάχνουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κυψέλης . Έτσι αποδέχομαι τα 22,5 πλαίσια πληθυσμού σαν το μέγιστο που μπορεί να φθάσει μια κυψέλη .Θα πρέπει να τονίσω ότι τα πλαίσια έχουν 3000 μέλισσες και η συμφόρηση αυτή θα προκαλέσει σμηνουργία . Έτσι αν θέλουμε να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει να προσθέσουμε πλαίσια ώστε να μη στριμώχνεται ο πληθυσμός των μελισσών και αντί για 3000 μέλισσες ανά πλαίσιο να υπάρχουν το πολύ μέχρι 2000 μέλισσες ανά πλαίσιο . Αυτό μας κάνει (22,5 Χ 3000) /2000=34 πλαίσια πληθυσμού των 2000 μελισσών . Το μέγιστο  μέγεθος κυψέλης είναι χωρητικότητας 34 πλαισίων (με 2000 μέλισσες ανά πλαίσιο ) το οποίο αποτελεί και ικανοποιητικό μέγεθος την περίοδο της κυρίας ανθοφορίας .
Συμπερασματικά :
Δυστυχώς δεν έχω την μελισσοκομική εμπειρία ώστε να παρουσιάσω καλύτερα την σκέψη μου αλλά δεν παύει να με προβληματίζει το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης από 10,5 πλαίσια πληθυσμό σε 22,5 πλαίσια πληθυσμό (των 3000 μελισσών) επιτυγχάνεται σε λιγότερο από έναν μήνα αλλά οι περισσότεροι θεωρούμε σωστό μέγεθος ανάπτυξης μιας κυψέλης τα 20 πλαίσια πληθυσμού (των 2000 μελισσών) . 
Έκπληξη μου προκάλεσε και το μέγεθος της ιδανικής γονοφωλιάς που δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο αυτή την στιγμή . 

Με εκτίμηση, Μίμης 
MELISSOCOSMOS ελάτε να γνωρίσουμε τον μαγικό κόσμο των μελισσών

          

24 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δε καταλαβα τίποτα...

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε μην αισθάνεσαι άσχημα, ούτε εγώ δεν κατάλαβα τίποτα...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ είπε...

πολύ μαθηματικά,καθόλου ουσία

κωστας είπε...

Μιμη τι ψαχνεις να βρεις?

Ανώνυμος είπε...

Πολυ κλο κλο και τηγανιτα τιποτα. Ουσια μηδεν παιδια.

Ανώνυμος είπε...

Ηταν μια σε ενα μπαρ και μετα πηγε μια και τεταρτο
Αμα δεν βαριεσαι κουβεντιαζε...

Ανώνυμος είπε...

1+1=2....4+4=8, τη κορη σου ζητω........ 8+8=16, αλλου την εχω ταξει............. 16+16=32, στα @@ μου σας γραφω και τους 2!!!

Ανώνυμος είπε...

Μίμη δεν κατάλαβα τί ψάχνεις να βρεις. Εγώ πέρυσι είχα δυο μελίσσια με 30 πλαίσια πλυθυσμό, μάλιστα το ένα δεν το σταμάταγα με τίποτα, δεν το έκοψα και μου σμηνούργησε. Επίσης το ένα πλαίσιο γόνου είναι δυομιση τελάρα μύγα.όχι 1,5.

Ανώνυμος είπε...

Τα εχω γραψεις αμετρητρες φορες,τωρα θα τα γραψω πιο δεικτικα,πιο αιχμηρα για να σας μπω στα ρουθουνια.Ολοι οι πιο πανω μεχρι
τωρα που γραφω(τελευταιος ο 11:07)
αντι να λετε δοξα το θεο που καποιος γραφει κατι προς ενημερωση των αλλων αντ αυτου ειρωνευεστε και το παιζεται διανοιες.Αρε ματσουκι που θελετε και μετα τρεξτε γειτονοι κανενας δεν γλυτωνει ,για αυτον τον λογο ειμαστε εδω που ειμαστε και δεν δικαιουμαστε τιποτα παραπανω απο αυτο που εχουμε....gasbee larissa

) αντι να πειτε δοξα το θεο υπαρχουν
και συναδελφοι που αφιερωνουν τον χρονο τους για τους αλλους εσεις

Ανώνυμος είπε...

ρε μεγαλε οι μελισσοκομοι αγροτες ειναι δεν ειναι μαθηματικοι πανεπιστημιου .για τον ανωνυμο ποσο μακακας εισαι.

Antonios Vouis είπε...

Συνάδελφοι ο μίμης αν και νέος μελισσοκόμος από υπερβάλω ζήλο για την μελισσοκομία αφιέρωσε αρκετό χρόνο για να συλλέξει πληροφορίες και να κατασταλάξει στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σε ένα 10αρι μελίσσι με ανοιξιάτικες μέλισσες είναι ραγδαία και μέσα σε ένα μήνα μπορεί να φθάσει πάνω από 20 πλαίσια πληθυσμό.Για αυτό και μόνο του αξίζει ενα μπράβο,γιατι μπορεί τώρα να χαθήκαμε μες τους αριθμούς,αλλά με τον ζήλο που έχει όταν αποκτήσει εμπειρία μπορεί τα άθρα του να είναι πολύτιμα.Συμπέρασμα να προσέχουν οι νέοι μελισσοκόμοι όταν αρχίζει η ραγδαία ανάπτυξη να δίνουν χώρο στα μελίσσια τους. Και μία συμβουλή στον Μίμη δεν είναι αυτοσκοπός η ραγδαία ανάπτυξη του μελισσιού αλλά να συμπέσει η μέγιστη ανάπτυξη του μελισσιού με την ανθοφορία που θέλουμε να συλλέξουμε.

Ανώνυμος είπε...

Προσπάθησα να κάνω μια ανάλυση για το μέγιστο μέγεθος της κυψέλης τις απαιτήσεις της γονοφωλιάς και τον ρυθμό ανάπτυξης ενός ιδανικού μελισσιού , λαμβάνοντας τα δεδομένα που αναφέρω . Αν σας κούρασαν τα μαθηματικά προσπεράστε τα και διαβάστε τις «Γενικές παρατηρήσεις» . Το τελικό συμπέρασμα για εμένα είναι ότι θα αγοράσω τριώροφες κυψέλες και όχι διώροφες αλλά και κυψέλες οριζόντιας ανάπτυξης με μεγαλύτερο διαθέσιμο χώρο !!!
Με εκτίμηση, Μίμης

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε (12 Ιανουαρίου 2015 - 3:01 π.μ.)θα έπρεπε να φροντίζουμε να «φτιάχνουμε» σαν τα περυσινά σου τα 2 όλα τα μελίσσια χωρίς να μας φεύγουν, την στιγμή που το θέλουμε. Επιβεβαιώνεις, με την μαρτυρία σου, ότι είναι εφικτό να έχεις τόσο δυνατά μελίσσια . Ευχαριστώ
Με εκτίμηση, Μίμης

κωστας είπε...

ρε gassbee επειδη κανεις τον πονηρο για πες μου που θα σου χρησιμεψουν,αντε και να τις δεχτουμε τις οποιες διαπιστωσεις του μιμη.τι αποκομισες εσυ δηλ.ενταξει εμεις ειμαστε στυλιαρια δεν καταλαβαινουμε,και αφου σου αρεσει η ενημερωση του να κανεις το πειραμα με τα σιροποβαρελα, και μετα να δω που θα βαλεις το ματσουκι σου

Ανώνυμος είπε...

Μιμη συνεχισε ετσι και ειναι σιγουρο οτι ολο και κατι θα κερδισεις απο τον προβληματισμο που εχεις στα θεματα αυτα,μαζι με εσενα και εμεις φυσικα, γιατι στην μελισσοκομια στεγανα δεν υπαρχουν και για οσους απο τους παραπανω συναδερφους νομιζουν οτι τα τα ξερουν ολα, ενα εχω να πω «Αφήστε τους νεκρούς να προχωρούν» και απαντηση προς τυχον ερωτησεις του τυπου ποσα εχεις κλπ,ενημερωνω οτι εχω κανει τα 30 μελισσια ηδη 400 με καθε χρονια που περναει στατιστικα καλυτερη απο την προηγουμενη σε ολους τους τομεις,αναπτυξη,τροφοδοσια,βασιλοτροφιες,ασθενειες,πωληση μελισσων,μελιου κλπ

kostas303 είπε...

Εγώ κάνω λάθος η κάπου μπερδεύτηκες στις πράξεις . Κάπου στην αρχή κανεις την πράξη 35-21=6. Και απο κει συνεχίζονται οι υπόλοιποι συλλογισμοί με αυτό το λάθος

Ανώνυμος είπε...

Εχετε αναρωτηθεί γιατί η Ελλάδα δεν είναι Νο1 χώρα παραγωγής μελιού στην Ευρώπη αλλά είναι Νο1 σε αριθμό κυψελών? Να σας πω εγώ....!!! Γιατί οι περισσότεροι μελισσοκόμοι, όπως παραδέχτηκε και ένας παραπάνω είναι αγράμματοι αγρότές και θα προσθέσω εγώ...και μαλάκες!!!
Τόσες μέρες αυτό το παλικάρι, θυσιαζει το χρόνο του και γράφει εδω, για να θέσει προβληματισμούς και ταυτόχρονα να μαθει κ απο πιο παλιους 5 πράγματα. Αντί να τον κράζετε συνεχώς μήπως θα έπρεπε να προσέχετε περισσότερο αυτά που γράφει? Μήπως αυτό που λέει σήμερα με αριθμούς ο Μίμης παραπέμπει στο τεράστιο λάθος εφαρμογής της κυψέλης Langstroth? Γιατί οι Νεοέλληνες, όπως πρωτοτυπούμε στη μαλακία έτσι πρωτοτυπήσαμε και σ αυτο τον τύπο κυψελών!!! Παγκοσμια πατέντα!!! (Αααααα σορυ ξέχασα και τα καπάκια τύπου "Αυστραλίας".... αυτη κι αν ήταν πρωτοτυπία)
Δεν κάνετε λοιπόν στην άκρη εσείς οι ξερόλες μπας κ αλλάξει το μέλλον της Μελισσοκομίας στην Ελλάδα?

Ανώνυμος είπε...

Μίμη, ο ανώνυμος 3:07 είμαι. Βέβαια είναι δυνατή η ανάπτυξη πολύ δυνατών μελισσών αλλά προϋποθέτει σημαντικούς παράγοντες και κυρίως καλές βασίλισσες. Στο ίδιο μελισσοκομείο είχα την ίδια εποχή μελίσσι με 10 πλαίσια πληθυσμό και για να το βοηθήσω έκανα εξίσωση. Κατά την γνώμη μου υπολόγιζε σε 20 πλαίσια πληθυσμό και αν δεις κάποιο δυνατό έχεις πολλές επιλογές τί να το κάνεις. Για την ιστορία το τριώροφο που δεν σταματούσε με τίποτα σμηνούργησε στον έλατο, αφού την πρώτη βδομάδα είχαν μπλοκάρει την βασίλισσα στην γονοφωλιά αλλά ακόμα δεν είχε βγει ο γόνος στους ορόφους.Το να το έκανα τετραόροφο για περεταίρω ανάπτυξη στο έλατο ίσως θα ήταν λάθος, μάλλον έπρεπε να κόψω μια παραφυάδα που θα του κοβα την φόρα αλλά δεν θα έχανα μια τόσο καλή βασίλισσα.
Όσο για τους προβληματισμούς σου συνέχισε να γράφεις και με την βοήθεια του βασίλη να ποστάρεις γιατί είτε τα έχουμε περάσει, είτε θα τα περάσουμε, όπως και να χει όμορφες μελισσοσυζητήσεις είναι και μην ακούς τους "επιστήμονες" βλάκες που σχολιάζουν ειρωνικά.

Ανώνυμος είπε...

Kostas303, έχεις δίκαιο είναι λάθος και όλα όσα ακολουθούν για ανοιξιάτικη ανάπτυξη περίπτωση πρώτη αλλά επειδή δεν χρησιμοποιείται παρακάτω δεν επηρεάζει τα τελικά συμπεράσματα . Σε ευχαριστώ για την υπόδειξη !Το σωστό έπρεπε να γράφει : «Για ανοιξιάτικη εργάτρια : Περίπτωση πρώτη : Λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι μια εργάτρια ζει 35 μέρες από 16 Μαρτίου 35-21= 14 μέρες περισσότερες από τον χρόνο εκκόλαψης και στις 14 μέρες θα εκκολαφθούν και άλλα 14 Χ 1500 / 4500 = (περίπου)4,5πλαίσια γόνου που θα πατάνε σε 1,5 Χ 4,5 = 7πλαίσια πληθυσμού . Αν προσθέσουμε τους πληθυσμούς θα έχουμε 10,5 + 7 = 17,5 πλαίσια πληθυσμού !» .
Ανώνυμε 12 Ιανουαρίου 2015 - 10:53 μ.μ, το να χάνεις ένα δυνατό μελίσσι φαντάζομαι πως είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί γιατί χάνεις τις μεγάλες αποδόσεις αλλά κυρίως την δυνατότητα αναπαραγωγής της συγκεκριμένης βασίλισσας . Είμαι πεπεισμένος ότι η σμηνουργία δημιουργήθηκε από το «στρίμωγμα» της βασίλισσας και ότι θα μπορούσε να αναβληθεί με προσθήκη πλαισίων στην γονοφωλιά . Είμαι πεπεισμένος επίσης ότι σταθερά αδύναμα μελίσσια δεν αξίζουν την προσοχή μας και την ενίσχυση από τα δυνατά μας γιατί τελικά αυτό που πετυχαίνουμε είναι να «χαλάμε» την ανάπτυξη των δυνατών κυψελών .
Ευχαριστώ, όσους σχολίασαν Μίμης .

Vlasis Toz είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση.Πιστεύω οτι αξιοποιώντας περισσότερα στατιστικά στοιχεια θα μπορέσεις να προσεγγίσεις περισσότερο τα πραγματικα νούμερα!

Σταύρος είπε...

ενδιαφέρουσα η ασχολία σου με τους αριθμούς. Μίμη .και τα συμπεράσματα σου εξίσου ενδιαφέροντα.Βέβαια ο κάθε μελισσοκόμος ξέρει τα του δικού του μελισσοκομείου και έχει και την δική του εμπειρία και φυσικά την δική του τέχνη για τους χειρισμούς του στο μελισσοκομείο του.Το να σε ακούσει ένας παλιός μελισσοκόμος και να δεχθεί αυτά που γράφεις είναι σημαντικό. τέλος και εγώ συμφωνώ στο ότι αφήνουμε τα μελίσσια το καθένα με την δική του ανάπτυξη αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν δίνουμε ευκαιρίες στα αδύναμα. Σταύρος.

Σταύρος είπε...

ενδιαφέρουσα η ασχολία σου με τους αριθμούς. Μίμη .και τα συμπεράσματα σου εξίσου ενδιαφέροντα.Βέβαια ο κάθε μελισσοκόμος ξέρει τα του δικού του μελισσοκομείου και έχει και την δική του εμπειρία και φυσικά την δική του τέχνη για τους χειρισμούς του στο μελισσοκομείο του.Το να σε ακούσει ένας παλιός μελισσοκόμος και να δεχθεί αυτά που γράφεις είναι σημαντικό. τέλος και εγώ συμφωνώ στο ότι αφήνουμε τα μελίσσια το καθένα με την δική του ανάπτυξη αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν δίνουμε ευκαιρίες στα αδύναμα. Σταύρος.

Ανώνυμος είπε...

Σταύρο δεν εννοώ να μη δώσουμε ευκαιρία στα αδύναμα αλλά να μην μας γίνει και νταλκάς να τα αναπτύξουμε αν δεν «τραβάνε» . Για αυτό γράφω «….σταθερά αδύναμα μελίσσια…» δηλαδή μελίσσια που τους δόθηκαν ευκαιρίες αλλά δεν προχώρησαν . Να θυμίσω ότι είμαι νέος μελισσοκόμος και δεν μπορώ να δώσω πρακτικές συμβουλές απλά μοιράζομαι τους προβληματισμούς μου . Σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου , φιλικά Μίμης .

γιωργης είπε...

Το μεγαλυτερο προβλημα φιλε ειναι στα 1500 αυγα της βασιλισσας!! Αυτα υπαρχουν σε λιγες βασιλισσες αν και τα τελευταια χρονια βελτιωνεται λιγο η κατασταση... υπαρχει σοβαροτατο ελειμα γνωσεων και προσπαθειων για βασιλισσοτροφια ...κιαν δεν αλαξει αυτο 10 θαναι τα κιλα το μελι ανα κυψελη στη χωραμας...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...