Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Πόσο μας στοιχίζουν το melinet και η έρευνα εν έτει μνημονίου 2015: Λόλα να ένα μήλο...

Πρωτο μερος

Φίλες και φίλοι πρόσφατα έριξα μια ματιά όπως κάθε χρόνο εξάλλου στα κονδύλια του υπουργείου για την μελισσοκομία.
Να πω εδω ότι πέρυσι που δημοσίευσα τα στοιχεία οι μισοί ερευνητές μου έκαναν μούτρα, κι ας μην είχα σχολιάσει το παραμικρό εις βάρους τους.

Μιας και θα μου κρεμάσουν πάλι μούτρα φέτος λέω να το κάνω το σχολιάκι μου αυτη τη φορά.

Φέτος οι ερευνητές μας πρωτοτύπησαν και είπαν να το πιάσουν απ την αρχή το θέμα.
Από το Λόλα να ένα μήλο ας πούμε...

Και μια ιδέα.
Άντε βρε, του χρόνου θα σας δώσω ιδέα για έρευνα.
Πχ πόσα πόδια έχει η μέλισσα, πόσους μονόφθαλμους μελισσοκόμους έχει η Ελλάδα, ποιες μέρες της εβδομάδας έχουν περισσότερη όρεξη για σεξάκι οι κηφήνες και πολλά άλλα τέτοια κουλά.


Επί πλέον θα πω ότι αφού το κράτος πληρώνει και γίνεται έρευνα, θα πρέπει κάποτε αυτή και να καρποφορήσει έτσι δεν είναι;
Θα πρέπει να καταγραφεί μια επιτυχία, ένα νέο προϊόν, μια νέα μέθοδος κάτι που θα βοηθάει τον μελισσοκόμο τέλος πάντων, δεν γίνεται οι γείτονες μας γύρω γύρω να έχουν επιτυχίες κι εμείς εδώ πέρα τίποτα, κάντε καμιά έρευνα για νέα σκευάσματα κατά της βαρροα, κατά του σκαθαριού που θα μας έρθει κτλ τόσο δύσκολο είναι;.

Λοιπόν έχουμε και λέμε διαβάστε.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Για melinet

Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα εγκρίνουμε την δαπάνη για την υλο− ποίηση των δράσεων 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισ− σοκομίας − Melinet» και 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2015.
Άρθρο 2 Χρηματοδότηση Δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet» Σε εφαρμογή της αριθμ. 1199/83524/26−06−2014 απόφα− σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1819) και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του προγράμματος για την υλοποίηση της δρά− σης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας −Melinet» ορίζεται ως δικαιούχος το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και εγκρίνεται συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για το έτος 2015, για δαπάνες συντήρησης και υποστήριξης της εφαρμογής.


2. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θέμα: «Χρήση προβιοτικών για την καταπολέμηση των Nosema spp» Επιστημονικός υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Παπαδόπουλος Ηλίας Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 9.900 ευρώ


 Άρθρο 3 Χρηματοδότηση Δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Σε εφαρμογή της αριθμ. 1199/83524/26−06−2014 απόφα− σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του μελισσοκομικού προγράμματος για την υλοποίηση της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» για το έτος 2015 εγκρίνεται συνολικά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιά− δων και είκοσι ευρώ (109.020 €).
Το συνολικό ποσό δια− μορφώθηκε με μεταφορά ποσού ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων και είκοσι ευρώ (49.020 €) από υπόλοιπο της δράσης 1.1 − Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας και κατα− νέμεται ως εξής: Α. Συνέχιση εγκριθέντων ερευνητικών προγραμμάτων 1.

Φορέας: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυ− στημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ
 Θέμα: «Μελέτη της επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στην παραγωγή μελιτωδών εκκρίσεων των εντόμων που παρασιτούν στο έλατο και το πεύκο, ως παράγοντα στοιχειοθέτησης μοντέλου πρόγνωσης των μελιτοεκκρίσεων» Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γούναρη Σοφία Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 12.000 ευρώ3. Φορέας: Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών (Χάρτα Μέλισ− σα). Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση της Μακεδόνικης, Κεκροπίας και Κρητικής μέλισσας μέσω φυσικής και τεχνητής γονιμοποίησης− η δημιουργία βάσης για το εθνικό πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών πληθυσμών μελισσών»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Χατζήνα Φανή Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 15.950 ευρώ

 4. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Θέμα: «Μελέτη των επιπτώσεων από σφήκες στις μέλισσες και τρόποι αντιμετώπισης τους» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Χαριζάνης Πασχάλης Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 11.330 ευρώ


 5. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών − Κεκροπία φυλή» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Χαριζάνης Πασχάλης Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 12.650 ευρώ


6. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Θέμα: «Γενετική ταυτοποίηση πληθυσμών μελιτογόνων εντόμων» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Εμμανουήλ Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 6.710 ευρώ7. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θέμα: «Ταυτοποίηση του Ελληνικού βασιλικού πολτού και γύρης από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Θρασυβούλου Ανδρέας Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 15.180 ευρώ


8. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Θρασυβούλου Ανδρέας Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 8.800 ευρώ


 9. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θέμα: «Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερων κατηγοριών ελληνικού μελιού» Επιστημονικός υπεύθυνος: Λέκτορας Δρ. Τανανάκη Χρυσούλα Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 12.100 ευρώ


 Β. Έγκριση πρότασης νέου ερευνητικού προγράμματος Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θέμα: «Ανίχνευση και απομόνωση των αρθρόποδων εισβολέων του μελισσιού με τη χρήση διαφορετικών τύπων παγίδων» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Εμμανουήλ Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 4.400 ευρώΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ


MELISSOCOSMOS


          

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

To συνολικό κονδύλιο από τον κανονισμό 1234/2007 είναι 5,700,000 ευρώ το χρόνο για τη μελισσοκομία. Η έρευνα συνολικά έλαβε 110,00 που αποτελεί το 1,9% του συνόλου. Τα υπόλοιπα πήγαν στις κυψέλες, τους επόπτες, το πετρέλαιο, τις εκπαιδεύσεις του καλοκαιριού και τις ενισχύσεις των μελισσοκομικών φορέων. Παράλληλα τα νησιά του Αιγαίου κάθε χρόνο παίρνουν 1,800,000 χρήματα. Εάν θέλεις να ασχοληθείς σοβαρά μελέτησε προσεκτικά την απόδοση κάθε δράσης ξεχωριστά και εφόσον καταλήξεις ότι το 1,9% της έρευνας στην Ελλάδα είναι πολύ ζήτησε να το περιορίσει ή να το κόψει και να πάνε τα χρήματα της έρευνας εκεί που εσύ θα προτείνεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δείξεις και κάποια σοβαρότητα την οποία δυστυχώς δεν έχεις.

MELISSOCOSMOS είπε...

Εγω δεν ειπα οτι ειναι πολυ.
Με λιγα λογια ειπα οτι δεν γινεται σοβαρή ερευνα, στο λεω ωμα για να το καταλαβεις.

MELISSOCOSMOS είπε...

Θα φτασω και στα υπολοιπα ποσα ομως, αφου ειδες οτι εγραψα οτι προκειται για το πρωτο μερος.
Δεν τα γραφετε στα περιοδικα αυτα ε;
Τι να κανουμε εγω τα γραφω.

Ανώνυμος είπε...

τα νησιά παίρνουν 1.8 εκατ. για ζάχαρη, είναι απίστευτο, δεν μιλά κανείς, όλοι βολεύονται εδώ και πάνω από 10 χρόνια.
ΕΠίσης, το μελινετ ειναι η μεγαλύτερη απάτη, τι χρήση έχει, τι ενημέρωση; πώς δικαιολογεί κάθε χρόνο τόσες χιλιάδες ευρώ;;;
Είσης, καλοκαιρινές εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων, άλλο ανέκδοτο αυτό...
Επόπτες μελισσοκομίας, που κάποιοι δεν έχουν δει ποτέ τους μέλισσα. Σε τι έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια, ας βρεθεί ένας να μου πει ένα πράγμα που έκαναν και που κάνουν καθημερινά για τον έλληνα μελισσοκόμο.

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη χωρίς έρευνα δεν γίνετε τίποτα, εμείς νομίζουμε ότι ασχολούνται οι ερευνητές με πράγματα μικρής σημασίας αλλά μόνο με την έρευνα θα πάει μπροστά η μελισσοκομία στην Ελλάδα. Έτσι και εμείς οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να πιέζουμε για να πέσουν χρήματα στην έρευνα.

MELISSOCOSMOS είπε...

Ευχαριστως να πιεσω να πεσουν χρηματα στην ερευνα αρκει να πειστω οτι τα χρηματα αυτα θα πιασουν τοπο.
Αυτη την στιγμη καποιες χιλιαδες ευρω πανε στο βροντο, αφου δεν ειναι ερευνα αυτη ας μην κοροιδευομαστε.

Τα παντα εξαρτωνται απο την προσπαθεια.

MELISSOCOSMOS είπε...

11.05 υπαρχει ενα blog που μιλαει, καθε χρονο δημοσιευω ολα αυτα.
Κανεις αλλος δεν μιλαει, μονο ο MELISSOCOSMOS

Ανώνυμος είπε...

Εάν πας στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου beelab.gr στις ενισχύσεις-επιδοτήσεις θα δεις αναρτημένους πίνακες που παν τα λεφτά κάθε χρόνο τόσο του κανονισμού όσο και των νησιών. Οι πίνακες αυτοί είναι αναρτημένοι εδώ και χρόνια. Και εάν διαβάσεις τα περιοδικά θα δεις ότι χρόνια τώρα κάποιοι φωνάζουν για τη σπατάλη που γίνεται σ'όλες τις δράσεις. Και εάν κοιτάξεις το πρόγραμμα του Συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης θα δεις ότι οι επιχορηγήσεις και η σωστή αξιοποίησής τους είναι πρώτο θέμα. Ξύπνησες αργά, αυτό είναι καλό, μακάρι να δείξεις και λίγη σοβαρότητα, ίσως τότε να μπορέσεις να βοηθήσεις προς τη σωστή διεύθυνση.

matteus™ είπε...

Ποια ερευνα μωρε.. ποια ερευνα...

MELISSOCOSMOS είπε...

12.53 Πες τα πραγματα ως εχουν..
Οι αλλοι φωναζουν να μειωθουν οι επιδοτησεις προς τους μελισσοκομους για να παρουν αυτοι μεγαλυτερο κομματι απο την πιτα.
Δεν ειμασστε το ιδιο λοιπον, γιατι εγω λεω τα πραγματα με το ονομα τους.

Θα επαναλαβω για μια ακομα φορα πως αν δεν το βουλωσουν θα εχουμε διαρκη πολεμο.

Ανώνυμος είπε...

Είμαι απλός μελισσοκόμος επαγγελματίας. Όλα όσα ξερω τα ξερω χάρη στους συγχρονους ερευνητες των Ελληνικων Πανεπιστημίων και ιδρυμάτων. Απο τα σεμινάρια τους, τα βιβλία τους τις ερευνές τους. Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους ανθρώπους αυτους. Τωρα αν εσυ πετας γενικές λάσπες και γενικόλογα, εκφράζοντας τα κόμπλεξ σου, τι ναπω. Εγω τους Ευχαριστώ. Τα λεφτα για έρευνα στην Ελλάδα είναι πολύ λίγα σε σχεση με άλλες χώρες. Επίσης αν θες να ξέρεις ελληνικά πανεπιστήμια παρόλη τη χαμηλη χρηματοδότηση , σήμερα κάνουν μεγ'αλα επιτευγματα. Ας δίναμε σα χώρα τα λεφτα που δίνουμε για όπλα, καραβανάδες και σάπια υποβρύχια και θα πηγαίναμε πολύ μπροστά. Τωρα αν κατι γνωρίζεις συγκεκριμένο πως τρώγονται καποια λεφτα, βγες και κανε καταγγελία , αλλα μαλλον δεν εχεις κοτσια. Βγαινεις και λες γενικά πως δε πιανουν τόπο τα χρήματα της ερευνας. Είμαι σογουρος πως τις δημοσιευμένες αυτες ερευνες και τα συμπερασματα ούτε που τις διάβασες...απλα πετας λάσπες. Βαλε μπανάνες στα μελισσάκια και ομελέτες και ασε εμας να βαζουμε αυτα που μας είπαν τα Πανεπιστήμια......μια χαρα μελίσσια εχουμε.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι έρευνα η ταυτοποίηση και η νομοθέτηση των ποιοτικών κριτηρίων των 8 κατηγοριών ελληνικού μελιού; Δεν είναι έρευνα η ταυτοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων του ελληνικού βασιλικού πολτού και της γύρης που το Υπουργείο ετοιμάζεται να υπογράψει; Δεν είναι έρευνα η δοκιμή των διαφορων φαρμάκων που χρησιμοποιούν σήμερα οι μελισσοκόμοι εναντίον της βαρρόα;Δεν είναι έρευνα η αναζήτηση μεθόδων αντιμετώπισης των σφηκών; Δεν είναι έρευνα η δοκιμες εναντίον της Νοσεμίασης; Πώς καταπολεμούν σήμερα οι μελισσοκόμοι τη Νοσεμίαση και από που άκουσαν την μέθοδο; Δεν είναι έρευνα η μελέτη των επιπτώσεων των νεονικοτινοειδών στις μέλισσες; Δεν είναι έρευνα η ταξινόμηση των ελληνικών φυλών μελισσών; Δεν ειναι έρευνα η συνεχή επαγρύπνηση για το μικρό σκανθάρι;Δεν είναι έρευνα η συνεχή ανάλυση για υπολείμματα στα μέλια και στα κεριά και η αναζήτηση μεθοδων περιορισμού τους; Εάν αυτά δεν είναι έρευνα πέσμας εσύ τί θεωρείς έρευνα και πρότεινέ το στο Υπουργείο. Τα ερευνητικά προγράμματα άλλωστε πραγματοποιούνται μετά από προτάσεις των φορέων μελισσοκόμων.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος νομίζεις οτι είσαι ρε βασιλακη;χαλάρωσε λιγο!

MELISSOCOSMOS είπε...

3.52 Προσπαθεις να με παρασυρης ε;
Ε οχι ρε φιλε δεν ειναι ερευνα.
Πληρωνοντας 12 χιλιαρικα για ερευνα για τις παγιδες των σφηκων.
Με αυτα τα 12 χιλιαρικα θα μπορουσε να μοιρασει το κρατος δωρεαν σφηκοπαγιδες σε ολους και θα τελειωνε εκει το θεμα.
Εξυπνε δεν ειναι το ενα δεν ειναι το αλλο, ε οχι δεν ειναι τι να κανουμε.

Ανώνυμος είπε...

Οταν εκανα στο Πανεπιστήμιο πτυχιακη διατριβή καποια μηχανήματα σε πειραματα καναν χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι τόσο απλα τα πραγματα. Οτι δεν υπαρχει ελεγχος θα συμφωνήσω σε καποιο βαθμό, αλλα μην ισοπεδώνουμε τα παντα, γιατι υπαρχουν αθρωποι με τίμια δουλειά και είναι κρίμα να παίρνει η μπάλα κ αυτούς. Οποτε αν ξερεις κατι μίλα συγκεκριμένα.....

Ανώνυμος είπε...

Δεν σε πείραξαν τα 1,750,000 ευρώ που πάνε σε μισθούς εποπτών κάθε χρόνο από το έτος 1997, τα 194,769 ευρώ που δόθηκαν στην Μελισσοκομική Εταιρεία Αττική για να στείλει τα μέλια της στην Γερμανία το 2015, το 1,800,00 ευρώ που δινονται για ζάχαρη για να παράγουν θυμαρόμελο οι μελισσοκόμοι των νησιών του Αιγαίου από το 1993 μέχρι σήμερα, τα 3,500,000 ευρώ που πήρε η Εθνική Διεπαγγελματική Μελιου (ΟΜΣΕ, Κοινοπραξία, Συσκευαστές μελιού) για να διαφημίσει το μέλι το 2012-2013 και πολλά άλλα και σε πείραξαν οι 12,000 που δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να καταγράψει τα είδη σφηκων και να μελετήσει πανελλήνια την αποτελσματικότητα των διαφόρων παγίδων σύλληψης των σφηκών; Η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε. Περιμενε να δεις τα αποτελέσματα και μετά γαύγιζε όσο θέλεις. Η πρόταση σου να δώσουν με αυτά τα 12000 σφηκοπαγίδες σε όλους σημαίνει ο κάθε ένας μελισσοκόμος από τους 20,000 που έχουμε στην Ελλάδα να πάρει από 0,60 σεντ. Είσαι πολύ έξω Βασίλη από τα πράγματα και ο εγωισμός και το μίσος σου για κάποιους ανθρώπους σε έχουν κυριολεκτικά τυφλώσει.

MELISSOCOSMOS είπε...

10.00 Ολα οσα αναφερεις εγω τα εχω δημοσιευσει, και παλι σε 2-3 ημερες θα τα δημοιευσω για το ετος 2015.
Ασφαλως και υπαρχει μισος δεν το αρνουμαι επειδη με ενοχλησαν ομως και οχι χωρις λογο.
Θα αρχισω εκπομπες αυτες τις μερες και θα τα πουμε ολα.
Που σκανε μυτη με κατι μαυρες μερσεντες σαν μητροπολητες, τα παντα θα πω.

Το λεω για μια ακομα φορα, πως ή θα βγαλουν το σκασμο θα με αποδεχτουν και θα παψουν να με πολεμανε, ή θα με εχουν απεναντι τους συνεχεια.
Και το παραμικρο το μαθαινω, μην κοιτατε που δεν μιλαω.

Και θα σου πω κι αυτο.

Γι αυτο τις εχω δωρεαν εδω τις διαφημισεις, γιατι θελω να ξεδοντιασω ερευνητες, περιοδικα και συνδικαλιστες.
Το χρημα ειναι τα δοντια τους, και τους τα βγαζω ενα προς ενα, προσφερω δωρεαν διαφιμηση εγω και επι πληρωμη αυτοι, και θα δουμε ποιος θα επικρατησει στο τελος...

Ανώνυμος είπε...

ρε μπαγλαμα, τελικα εισαι πολυ μεγαλος εγκεφαλος και επιστημονας και ερευνητης και εμπορος και η κακια και τα κομπλεξ σου, πανε συννεφο, γιαυτο το εκανες το blog τελικα, για να βγαλεις ολη την κομπλα σου, δεν θα μπορουσες να την εκφρασεις πουθενα ,οχι γιατι σε καποια πρεγματα δεν εχεις, δικιο οπως αυτα σχετικα με την ομσε, αλλα γιατι η κακια σου και η εγωστρεφεια σου, σε προσδιοριζουν τον ΖΟΡΟ της μελισσοκομιας, μονο που τον μανδυα τον φορας απο μπροστα, αντε και ναπολεοντας
νικολας

Ανώνυμος είπε...


Το μίσος είναι η έντονη αντιπάθεια, η απέχθεια για κάποιον και η σφοδρή επιθυμία να του κάνεις κακό. Είναι πάθος της ανθρώπινης ψυχής, το οποίο διαρκεί πολύ και δεν ικανοποιείται ποτέ, αντίθετα τρέφει την κακία και την έχθρα για να βλάψει. Ο άνθρωπος που κατέχεται από μίσος χάνει την αυτοκυριαρχία του, γίνεται ηθικά ανελεύθερος, κάνει αδικίες, πράξεις βίαιες, που βλάπτουν τον ίδιο και το σύνολο. Γεννά πολλά κακά, όπως την βία, το έγκλημα, τις αντεκδικήσεις, και οδηγεί σε πράξεις αντικοινωνικές. Είναι πάθος, που φέρνει τη διχόνοια, τη δυστυχία και οδηγεί σε καταστροφή.
Aπό Βικιλεξικό

MELISSOCOSMOS είπε...

9.50 Καλα δεν εχω και σφοδρη επιθυμια να τους κανω κακο, μονο να τους τα χωνω λιγο μου αρκει, ειπαμε αλλα οχι τοσο πολυ κουλαρε...

MELISSOCOSMOS είπε...

8.00 ενω εσυ την κακια σου την βγαζεις οχι επωνυμα οπως εγω κατα προσωπο αλλα πισω απο τον μανδυα της ανωνυμιας.
Εγω οπως βλεπεις οτι εχω να πω, ή μαλλον σε οτι δεν συμφωνω το λεω φανερα, τι πιο αντρικιο απο αυτο;
Εσυ δηλαδη δεν θες μια καλυτερη αληθινη και πιο ουσιαστικη ερευνα;
Ειμαι τοσο κακος που δεν επιασα σχεδον καθολου να σχολιασω οτι περυσι 3 ερευνητες εκαναν ερευνα για την Apis Adami που χαθηκε απο το 1980 και που κανεις τους δεν θελει να επαναφερει.
3 ερευνες περυσι και μια φετος για τα ματια του κοσμου.

Αν σου αρεσουν αυτα εσενα, εμενα δεν μου αρεσουν ομως.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος είσαι και εσύ. Όταν μιλάς για μαύρες μερσεντές, για ερευνητές που τα πήραν για να κάνουν έρευνα για την Adami, για πουτάνες που τα παίρνουν από παντού και χίλια άλλα χωρίς να αναφέρεις ονόματα, ποιοι και πώς, κρύβεσαι πίσω από τη λάσπη που πετάς. Επωνυμία δεν είναι το νταιλίκι που πουλάς. Ποτέ δεν είπες κάτι το αντρίκιο με το όνομά του. Πέστα λοιπόν Χρυσόστομε για να στείλουμε αυτές τις πουτάνες τους ερευνητές σε άλλο πλανήτη. Εμείς είμαστε μαζί σου.

MELISSOCOSMOS είπε...

Πειτε κι εσεις τιποτα, εγω μεχρι εκει μπορω.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...