Translate this page

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Πόσο μας στοιχίζουν το melinet και η έρευνα εν έτει μνημονίου 2015: Λόλα να ένα μήλο...

Πρωτο μερος

Φίλες και φίλοι πρόσφατα έριξα μια ματιά όπως κάθε χρόνο εξάλλου στα κονδύλια του υπουργείου για την μελισσοκομία.
Να πω εδω ότι πέρυσι που δημοσίευσα τα στοιχεία οι μισοί ερευνητές μου έκαναν μούτρα, κι ας μην είχα σχολιάσει το παραμικρό εις βάρους τους.

Μιας και θα μου κρεμάσουν πάλι μούτρα φέτος λέω να το κάνω το σχολιάκι μου αυτη τη φορά.

Φέτος οι ερευνητές μας πρωτοτύπησαν και είπαν να το πιάσουν απ την αρχή το θέμα.
Από το Λόλα να ένα μήλο ας πούμε...

Και μια ιδέα.
Άντε βρε, του χρόνου θα σας δώσω ιδέα για έρευνα.
Πχ πόσα πόδια έχει η μέλισσα, πόσους μονόφθαλμους μελισσοκόμους έχει η Ελλάδα, ποιες μέρες της εβδομάδας έχουν περισσότερη όρεξη για σεξάκι οι κηφήνες και πολλά άλλα τέτοια κουλά.


Επί πλέον θα πω ότι αφού το κράτος πληρώνει και γίνεται έρευνα, θα πρέπει κάποτε αυτή και να καρποφορήσει έτσι δεν είναι;
Θα πρέπει να καταγραφεί μια επιτυχία, ένα νέο προϊόν, μια νέα μέθοδος κάτι που θα βοηθάει τον μελισσοκόμο τέλος πάντων, δεν γίνεται οι γείτονες μας γύρω γύρω να έχουν επιτυχίες κι εμείς εδώ πέρα τίποτα, κάντε καμιά έρευνα για νέα σκευάσματα κατά της βαρροα, κατά του σκαθαριού που θα μας έρθει κτλ τόσο δύσκολο είναι;.

Λοιπόν έχουμε και λέμε διαβάστε.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Για melinet

Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα εγκρίνουμε την δαπάνη για την υλο− ποίηση των δράσεων 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισ− σοκομίας − Melinet» και 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2015.
Άρθρο 2 Χρηματοδότηση Δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet» Σε εφαρμογή της αριθμ. 1199/83524/26−06−2014 απόφα− σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1819) και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του προγράμματος για την υλοποίηση της δρά− σης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας −Melinet» ορίζεται ως δικαιούχος το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και εγκρίνεται συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για το έτος 2015, για δαπάνες συντήρησης και υποστήριξης της εφαρμογής.


2. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θέμα: «Χρήση προβιοτικών για την καταπολέμηση των Nosema spp» Επιστημονικός υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Παπαδόπουλος Ηλίας Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 9.900 ευρώ


 Άρθρο 3 Χρηματοδότηση Δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Σε εφαρμογή της αριθμ. 1199/83524/26−06−2014 απόφα− σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του μελισσοκομικού προγράμματος για την υλοποίηση της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» για το έτος 2015 εγκρίνεται συνολικά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιά− δων και είκοσι ευρώ (109.020 €).
Το συνολικό ποσό δια− μορφώθηκε με μεταφορά ποσού ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων και είκοσι ευρώ (49.020 €) από υπόλοιπο της δράσης 1.1 − Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας και κατα− νέμεται ως εξής: Α. Συνέχιση εγκριθέντων ερευνητικών προγραμμάτων 1.

Φορέας: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυ− στημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ
 Θέμα: «Μελέτη της επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στην παραγωγή μελιτωδών εκκρίσεων των εντόμων που παρασιτούν στο έλατο και το πεύκο, ως παράγοντα στοιχειοθέτησης μοντέλου πρόγνωσης των μελιτοεκκρίσεων» Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γούναρη Σοφία Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 12.000 ευρώ3. Φορέας: Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών (Χάρτα Μέλισ− σα). Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση της Μακεδόνικης, Κεκροπίας και Κρητικής μέλισσας μέσω φυσικής και τεχνητής γονιμοποίησης− η δημιουργία βάσης για το εθνικό πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών πληθυσμών μελισσών»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Χατζήνα Φανή Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 15.950 ευρώ

 4. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Θέμα: «Μελέτη των επιπτώσεων από σφήκες στις μέλισσες και τρόποι αντιμετώπισης τους» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Χαριζάνης Πασχάλης Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 11.330 ευρώ


 5. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών − Κεκροπία φυλή» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Χαριζάνης Πασχάλης Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 12.650 ευρώ


6. Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Θέμα: «Γενετική ταυτοποίηση πληθυσμών μελιτογόνων εντόμων» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Εμμανουήλ Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 6.710 ευρώ7. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θέμα: «Ταυτοποίηση του Ελληνικού βασιλικού πολτού και γύρης από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Θρασυβούλου Ανδρέας Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 15.180 ευρώ


8. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Θρασυβούλου Ανδρέας Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 8.800 ευρώ


 9. Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θέμα: «Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερων κατηγοριών ελληνικού μελιού» Επιστημονικός υπεύθυνος: Λέκτορας Δρ. Τανανάκη Χρυσούλα Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 12.100 ευρώ


 Β. Έγκριση πρότασης νέου ερευνητικού προγράμματος Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θέμα: «Ανίχνευση και απομόνωση των αρθρόποδων εισβολέων του μελισσιού με τη χρήση διαφορετικών τύπων παγίδων» Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Εμμανουήλ Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 4.400 ευρώΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ


MELISSOCOSMOS


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...