Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Εξετάσεις μελισσών, γόνου και μελιού στα εργαστήρια της BeeNectar: Οδηγίες για αποστολή δειγμάτων


Φίλες και φίλοι, ο μελισσοκόμος τώρα, μπορεί να κάνει αναλύσεις στο μέλι του, και εξετάσεις για την κατάσταση της υγείας των μελισσών του στα υπερσύγχρονα εργαστήρια της BeeNectar.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία επιτρέπει στους μελισσοκόμους που θα εξετάσουν το μέλι τους στα εργαστήρια της να χρησιμοποιούν την εξέταση αυτή, ως απόδειξη γνησιότητας του μελιού τους χωρίς περιορισμό.
Απλά στο τέλος της ανάλυσης με αστερίσκο θα αναφέρεται ότι η εξέταση αφορά το συγκεκριμένο δείγμα.

Οι εξετάσεις γίνονται από την ομάδα χημικών στα υπερσύγχρονα εργαστήρια της εταιρείας στο Άργος.
Ας δούμε τώρα τις οδηγίες, για το πως πρέπει να είναι τα δείγματα που θα στείλουμε για εξέταση ή ανάλυση.Από το επιστημονικό προσωπικό μας πραγματοποιούνται υπεύθυνα όλες οι εξετάσεις που αφορούν το μελισσοκομείο (βασίλισσες, μέλισσες, γόνος) για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενειών.

Τα δείγματα θα πρέπει να στέλντονται για ναεξεταστούν, με κάποια εταιρεία ταχυμεταφοράς (Couriers)

Τα δείγματα συλλέγονται ως εξής:

1. Για εξέταση μελισσών

Συλλέγετε δύο(2) έως τρεις(3) μέλισσες από την είσοδο της κυψέλης και κυρίως από τα πιο αδύνατα και προβληματικά μελίσσια σας περίπου από δέκα (10) μελισσοσμήνη και τις βάζετε σε ένα διάτρητο δοχείο (βάζο). Επιπλέον τοποθετείται στο βάζο και όσες μέλισσες παρατηρήσετε ότι δεν έχουν σωστή συμπεριφορά στην είσοδο της κυψέλης.

2. Για εξέταση γόνου

Τοποθετείτε σε δοχείο κομμάτι γόνου ή ολόκληρο το τελάρο στο οποίο παρατηρείτε τρύπες ή καθισμένο το σκέπασμα του ή βλέπετε το γόνο διάσπαρτο (τουλάχιστον ένα από τα ανωτέρω)

3. Για μελισσοσμήνη που είναι σε διαφορετικές περιοχές (μελισσοκομεία) χρειάζονται ξεχωριστά δείγματα, ένα για κάθε διαφορετική περιοχή (μελισσοκομείο). Τα δοχεία των μελισσών και του γόνου τοποθετούνται σε ένα κιβώτιο και αποστέλλονται στην ταχυδρομική μας διεύθυνση.

 
Αναλύσεις μελιού

Οι κύριες κατηγορίες αναλύσεων είναι:
 • Έλεγχος Γλυκόζης και Φρουκτόζης στο μέλι
 • Έλεγχος περεκτικότητας σε Σακχαρόζη (Σουκρόζη)
 • Μέτρηση του pH
 • Μέτρηση της Αγωγιμότητας
 • Υπολογισμός της υγρασίας
 • Μέτρηση οξύτητας
 • Χημικός προσδιορισμός της Υδροξυ-μέθυλο-φουρφουράλης (HMF)
 • Χημικός προσδιορισμός του δείκτη διαστάσης
 • Γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού

 • Υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης (HPLC) για τον προσδιορισμό των σακχάρων. 
Υπάρχουν επιτρεπτά όρια γλυκόζης, φρουκτόζης και σουκρόζης στο μέλι, ανάλογα με το είδος μελιού. Ο προσδιορισμός των σακχάρων αυτών είναι πολύ σημαντικός γιατί πιστοποιεί αφενός το είδος του μελιού (μελιτωμάτων) αλλά και αφετέρου το σημαντικότερο πιστοποιεί τη μη νόθευση όλων των κατηγοριών του μελιού.
 • pH-μετρο για τον προσδιορισμό του pH.
 • Αγωγιμόμετρο για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαχωρίζει τα μέλια μελιτώματος από τα ανθόμελα.
 • Διαθλασίμετρο για τον προσδιορισμό της υγρασίας στο μέλι.
Υπάρχουν επιτρεπτά όρια υγρασίας στο μέλι πάνω από τα οποία το μέλι λόγω των ζυμώσεων κινδυνεύει να ξινίσει ή να κρυσταλλώσει πιο γρήγορα.
 • Φασματοφωτόμετρο για τον προσδιορισμό της Διαστάσης και της HMF.
Ο προσδιορισμός της διαστάσης και της HMF αποτελούν καθοριστικά κριτήρια για την ποιότητα του μελιού γιατί δείχνουν α) την παλαίωση του μελιού β) αν έχει θερμανθεί γ) την πολύ κακή αποθήκευσή του και δ) πιστοποιούν αν το μέλι είναι μέλι ζαχαροπλαστικής ή βιομηχανικό.
 • Μικροσκόπιο-Στερεοσκόπιο για την γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού.
 • Αναλυτικός ζυγός ακριβείας
 • Συσκευή υπερκάθαρου νερού
 • Υδατόλουτρο με ακρίβεια 0,10C.
 • Φυγόκεντρος συσκευή.
Η διεύθυνση για επικοινωνία και αποστολή δειγμάτων είναι:

BeeNectar

Tel: (+30) 27510-20986  (+30) 6945150155

Email: honey@beenectar.com

Διεύθυνση

Κατσικανιά Αργολίδας
Άργος
ΤΚ 21200

Κάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.beenectar.com/?page_id=355

MELISSOCOSSMOS ελάτε να γνωρίσουμε τον μαγικό κόσμο των μελισσών


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

share