Βασιλικός Πολτός - MELISSOCOSMOS

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Βασιλικός Πολτός

'Δεν είναι φάρμακον αλλά κάτι καλλίτερον. Είναι μία ανυπολογίστου αξίας τροφή, η οποία ενδείκνυται δια κάθε κουρασμένον ή προώρως γηρασμένον οργανισμόν. Ευθύς αμέσως από τας πρώτας ημέρας της χρήσεως, φέρει έν αίσθημα ευεξίας προερχόμενον από σημαντικήν τόνωσιν του νευρικού συστήματος. Την αδυναμίαν διαδέχεται μία νεανική έφεσις προς δράσιν, τας μαύρας σκέψεις, η φυσική χαρά του ζήν, η μνήμη και αι σεξουαλικαί ικανότητες γίνονται φυσιολογικαί. Υστερα από μερικών εβδομάδων χρήσιν η επιδερμίς και ιδίως το πρόσωπον αποκτούν νεανικήν εμφάνισιν'. (Μ. ντε Μπελβεφέρ, Γάλλος ερευνητής)

Είναι η περιγραφή των ιδιοτήτων του βασιλικού πολτού από το Γάλλο ερευνητή, όπως δίνεται στο βιβλίο 'Ο βασιλικός πολτός των μελισσών' του κ. Ν.Νικολαΐδη, έκδοση 1954.
Πολλά λέγονται για το βασιλικό πολτό: υπάρχει ένας μύθος γύρω από αυτό το προϊόν της κυψέλης. Είναι λοιπόν σημαντικό να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, προκειμένου να γίνει σαφές ότι ο βασιλικός πολτός είναι τροφή και όχι φάρμακο, ότι προσφέρει στον οργανισμό πολύτιμα συστατικά αλλά δεν είναι πανάκεια.

Πηγή πληροφοριών υπήρξαν:
Η εμπειρία και οι γνώσεις του γεωπόνου κ. Θανάση Μπίκου.
Το βιβλίο 'Ο βασιλικός πολτός των μελισσών' του κ. Ν.Νικολαΐδη, έκδοση 1954
Το βιβλίο 'Βασιλικός πολτός' της Irene Stein, εκδόσεις 'διόπτρα', από όπου και οι φωτογραφίες.
Το φυλλάδιο 'Η μέλισσα και τα προϊόντα της' της Μελισσοκομικής Επιθεώρησης