Όροι συμμετοχής και κληρώσεως για τις 20 πλαστικές κυψέλες της ANEL και τις 20 Βασίλισσες της ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ - MELISSOCOSMOS

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Όροι συμμετοχής και κληρώσεως για τις 20 πλαστικές κυψέλες της ANEL και τις 20 Βασίλισσες της ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ


Σημείωση: Στην κλήρωση των 20 πλαστικών κυψελών της ANEL και των 20 βασιλισσών και τροφών από την ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ εννοείται ότι μπορούν να συμμετάσχουν και μελισσοκόμοι από την Κύπρο!
Η παράδοση κερδισμένων κυψελών για την Κύπρο όμως είναι ένα μικρο αγκάθι.
Διαβάστε λεπτομέρειες στο τέλος της ανάρτησης!

 Φίλες και φίλοι ξεκίνησε η διαδικασία της συμμετοχής για την κλήρωση των 20 πλαστικών κυψελών της ANEL με πλήρη εξοπλισμό και των 20 βασιλισσών και τροφών από την ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ. 

Για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις!
Πρώτα να διαβάσει προσεκτικά τους όρους συμμετοχής πιο κάτω. 

Να είναι από 17 ετών και άνω.
Να αποστείλει αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση στο mail MELISSOTYXH@YAHOO.GR
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφει, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ,ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ, ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Μετά την δήλωση συμμετοχής το όνομα του θα μπαίνει σε λίστα που υπάρχει στον MELISSOCOSMO, ενώ κάθε όνομα θα αντιστοιχεί σε έναν αύξοντα αριθμό.


Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων που θα χρησιμοποιηθούν στην λίστα του MELISSOCOSMOU θα είναι, όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός και περιοχή.

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που νικήσει κάποιος ώστε να γίνει η αποστολή του δώρου στο όνομα του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η διαδικασία συμμετοχής ορίζεται έως τις 31 Αυγούστου 2014 στις 23.59.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 3η Σεπτεμβρίου 2014 και θα μεταδοθεί με βίντεο από τον MELISSOCOSMO.

Οι νικητές θα είναι 20 και κάθε ένας θα λάβει από...

1 διπλή κυψέλη με συνδετήρες και τον παρακάτω εξοπλισμό η κάθε μία :

Τροφοδότη οροφής πλήρης κάλυψης ,

20 πλαστικά πλαίσια ( τα πλαίσια είναι νέου τύπου και έχουν ξεπεράσει προβλήματα στραβώματος κτλ) ,

1 διάφραγμα ,

1 σετ συλλογής γύρης ,

1 κάθετο φράγμα

1 σήτα συλλογής πρόπολης

Όλα τα πατώματα θα έχουν 2 θύρες εισόδου στο πλάι ( για μετατροπή σε διπλόπλοκυψελιδια ) και τα καπάκια θα έχουν και θύρα τροφοδοσίας, απο την ANEL

1 Βασίλισσα και μελισσοτροφή από την ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ

Υποχρεώσεις του διαγωνιζομένου.
Ο Κάθε νικητής θα αποστείλει στην εταιρεία ANEL φωτοτυπία της ταυτότητας του ώστε να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο.

Απαγορεύεται η δήλωση συμμετοχής σε περισσότερα από ένα άτομα ανά οικογένεια, εκτός αν αυτά έχουν διαφορετικό μελισσοκομικό βιβλιάριο.


Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση τότε ο νικητής μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας του θα πρέπει να αποστείλει και φωτοτυπία μελισσοκομικού βιβλιαρίου στο όνομα του.

Σε διαφορετική περίπτωση κατά την διασταύρωση των στοιχείων της λίστας θα χάνει το δώρο του

(Μόνο δηλαδή αν από μια οικογένεια δηλώσουν 2 άτομα συμμετοχή πρέπει να στείλουν φωτοτυπία τα μελισσοκομικά τους βιβλιάρια).
Διαφορετικά δεν χρειάζεται να στείλετε μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Τονίζω ότι μπορούν όλοι οι μελισσοκόμοι μικροί ή μεγάλοι, με πολλά ή λίγα μελίσσια να δηλώσουν συμμετοχή είτε έχουν μελισσοκομικό βιβλιάριο είτε δεν έχουν.

Μόνο αν από μια οικογένεια δηλώσουν συμμετοχή περισσότερα από ένα άτομα, μόνο αυτοί πρέπει να έχουν μελισσοκομικά βιβλιάρια ο καθένας ξεχωριστά για να ισχύσει η συμμετοχή τους!


Ενδεικτική φόρμα στοιχείων συμμετοχής  

ΟΝΟΜΑ               : 
ΕΠΩΝΥΜΟ           : 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : 
ΗΛΙΚΙΑ                  : 
ΠΕΡΙΟΧΗ              :  
ΤΗΛΕΦ.                : 

ΑΔΤ                      : Διαβάστε προσεκτικά τους όρους Συμμετοχής!!!


1.      Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρία με την επωνυμία ANEL-E.E. Παντελάκης & Σία ΕΕ με έδρα εις 45η οδός Aριθμός 6, ΒΙΟ.ΠΑ. 133 41 Άνω Λιόσια, με ΑΦΜ 999967356 και ΔΟΥ Άνω Λιοσίων (εφεξής ο «Διοργανωτής»)  προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ANEL» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω συνδυαστικών ενεργειών στην ιστοσελίδα http://www.melissocosmos.com/ (εφεξής ο Διαδικτυακός Χώρος»). Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων τα οποία παρασκευάζει και διανέμει στην αγορά ο Διοργανωτής, όπως αυτά ειδικότερα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή http://www.anel.gr/ Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες όρους. 

2.      Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν ηλικία από 17 ετών και άνω  (εφεξής οι» Διαγωνιζόμενοι»).  

3.      Αποκλεισμός Συμμετοχής: Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στον και για τον Διοργανωτή και τον Διαδικτυακό χώρο, όπως επίσης οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς α΄ βαθμού.

4.      Γενικές Διατάξεις:

α. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτούς, οφείλει να μην συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

β. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, όπως επίσης να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια και τις ημερομηνίες συμμετοχής, με σχετική ανακοίνωσή του στον Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Διαγωνιζομένων ή/και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τις εν λόγω ενέργειές του. Σε περίπτωση δε τυχόν ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν συνέχιση του ή οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του ως άνω λόγου.

5.      Διάρκεια του Διαγωνισμού:  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 18η Ιουλιου 2014 και ώρα 21:00 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 31η Αυγουστου 2014 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν δηλώσεις συμμετοχής αποκλειστικά και μέσα στα πλαίσια του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.-          2    -


6.      Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει απαρέγκλιτα να ακολουθήσουν την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία:

α. Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει ι) να επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο να διαβάσει τους όρους συμμετοχής και να αποστείλει μεσώ e-mail την αίτηση συμμετοχής του στο MELISSOTYXH@YAHOO.GR
        

β. Κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με μια μόνο αίτηση.10.  Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με κλήρωση που θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο την 3η Σεπτεμβρίου 2014.

Ως έγκυρη συμμετοχή κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) Δηλώσει συμμετοχή στο e-mail  MELISSOTYXH@YAHOO.GR με όνομα, επίθετο, όνομα πατρός,περιοχή,ηλικία, τηλέφωνο, αριθμό δελτίου ταυτότητας και υπό προϋποθέσεις φωτοτυπία μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

-          5    -

δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη έως τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει έναν αύξοντα αριθμό και θα βλέπει το όνομα του με τον αριθμό του σε σχετική λίστα του Διαδικτυακού Τόπου.

Νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχτούν οι είκοσι αριθμοί που θα προκύψουν από κλήρωση και θα αντιστοιχούν σε 20 ονόματα διαγωνιζομένων και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 3η Σεπτεμβρίου 2014. 
Έκαστος Διαγωνιζόμενος θα λάβει ένα μόνο βραβείο. 

Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα είναι είκοσι. 

11.  Ενημέρωση για την κατακύρωση: Ο Διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνει α) όλους τους Διαγωνιζόμενους σχετικά με τα στοιχεία των Νικητή, με ανάρτηση των στοιχείων αυτού στο Διαδικτυακό Τόπο β) το Νικητή του Διαγωνισμού με την αποστολή γραπτού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, και τηλεφωνική κλήση, την οποία έχει γνωστοποιήσει στον Διοργανωτή και στον διαδικτυακό τόπο. 

Μέσω του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικού αριθμού ο Διαδικτυακός τόπος θα επικοινωνήσει με τον Νικητή του Διαγωνισμού προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε Νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή ή τον διαδικτυακό τόπο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα επί του σχετικού Δώρου.

12.  Άρνηση Αποδοχής του Δώρου:  Σε περίπτωση που ο Νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

-          6   -


13.  Δώρα:  Τα δώρο του Διαγωνισμού θα είναι:                             

20 διπλές κυψέλες με συνδετήρες και τον παρακάτω εξοπλισμό η κάθε μία :

Τροφοδότη οροφής πλήρης κάλυψης ,

20 πλαστικά πλαίσια ( τα πλαίσια είναι νέου τύπου και έχουν ξεπεράσει προβλήματα στραβώματος κτλ) ,

1 διάφραγμα ,

1 σετ συλλογής γύρης ,

1 κάθετο φράγμα

1 σήτα συλλογής πρόπολης

Όλα τα πατώματα θα έχουν 2 θύρες εισόδου στο πλάι ( για μετατροπή σε τριπλοκυψελιδια ) και τα καπάκια θα έχουν και θύρα τροφοδοσίας .


14.  Ευθύνη: Ο Διοργανωτής και ο Διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνονται στην περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η ολοκλήρωση από τον εκάστοτε Διαγωνιζόμενο των διαδικασιών συμμετοχής όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και Διαδικτυακού τόπου θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

15.  Δημοσιότητα:  Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα αναρτηθούν στον Διαδικτυακό .Τυχόν αλλαγές των όρων θα αναρτώνται στην ίδια σελίδα.   

16.  Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής και ο Διαδικτυακός τόπος σας ενημερώνει ότι ο ίδιος και/ή τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Διαγωνιζομένων, που θα συλλέξουν από τους Διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν, με σκοπό την ανακήρυξη των Νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και τη πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

-          7   -


Τα προσωπικά δεδομένα των Διαγωνιζόμενων στο Διαγωνισμό δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρας αντίστοιχα) μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-2483870

17.  Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού και των διαδικασιών συμμετοχής) ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου http://www.melissocosmos.com/  με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.       

18.  Πληροφορίες-Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οιοσδήποτε Διαγωνιζόμενος ή τρίτος μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 210-2483870 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες 9.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.

19.  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία :  Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.  

20.  Αποδοχή των Όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.   Για τους συμμετέχοντες από την Κύπρο η ANEL ανακοινώνει!

Η παραλαβή της κερδισμένης πλαστικής κυψέλης που τυχόν υπάρξει από μελισσοκόμο της Κύπρου πρέπει ή να γίνει από την Ελλάδα, ή να συνδυαστεί μαζί με κάποια άλλη αποστολή που θα κάνει η εταιρεία στην Κύπρο (σε παραγγελίες εμπόρων ή μεγάλων μελισσοκόμων )

Στην δεύτερη περίπτωση η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τον ακριβή χρόνο παράδοσης.