Τι συνιστά στους Έλληνες Μελισσοκόμους το ΥΠΑΑΤ για το σκαθάρι - MELISSOCOSMOS

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Τι συνιστά στους Έλληνες Μελισσοκόμους το ΥΠΑΑΤ για το σκαθάρι


Λατινική ονοµασία: Aethina tumida  

Το ΜΣΚ είναι παρασιτικό νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει νοµική απαίτηση κοινοποίησης τυχόν ευρηµάτων στους ρυθµιστικούς φορείς βάσει νοµοθεσίας ΕΕ.
Κοινό όνοµα: Μικρό Σκαθάρι της Κυψέλης
Συντοµογραφία “ΜΣΚ”
Ζηµιές στις αποικίες: Το σκαθάρι µπορεί να πολλαπλασιαστεί σε µεγάλους αριθµούς στις προσβεβληµένες αποικίες όπου τρώει γόνο, µέλι και γύρη. Κάτω από ορισµένες συνθήκες το ΜΣΚ καταστρέφει κηρήθρες και προκαλεί ζύµωση και αλλοίωση του µελιού, λόγω των απεκκρίσεων του. 
Όταν η προσβολή από το σκαθάρι είναι πολύ υψηλή και ανεξέλεγκτη, τότε καταστρέφεται η αποικία ή το µελισσοσµήνος εγκαταλείπει την κυψέλη.
Εθνική καταγραφή µελισσοκόµων: Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να καταγραφούν όλοι οι µελισσοκόµοι στις εθνικές βάσεις δεδοµένων. Όταν είναι άγνωστες οι θέσεις των αποικιών που κινδυνεύουν να προσβληθούν από το ΜΣΚ, τότε σε περίπτωση εισαγωγής του σκαθαριού
διακυβεύεται η πιθανή ανίχνευση, εξάλειψη ή ακόµα και η µακροπρόθεσµη διαχείρισή του.

Η νοµοθεσία της ΕΕ απαγορεύει πλέον (µε εξαίρεση την Νέα Ζηλανδία) τις εισαγωγές
µελισσοδεµάτων ή αποικιών από τρίτες χώρες. Επιτρέπεται η εισαγωγή βασιλισσών µελισσών
από έναν πολύ περιορισµένο αριθµό χωρών εκτός της ΕΕ. Οι κανονισµοί εισαγωγών είναι η
κύρια άµυνα ενάντια στην εισαγωγή του ΜΣΚ. Είναι συνεπώς ζωτικό ο κάθε µελισσοκόµος να
σέβεται την νοµοθεσία της ΕΕ και να εξασφαλίζει τακτική επιτήρηση.

Το Μικρό Σκαθάρι της Κυψέλης δεν µπορεί να ξεριζωθεί άπαξ και εδραιωθεί.
Πώς να αναγνωρίζετε το Aethina tumida

• Η προνύµφη 

Η προνύµφη είναι το επιβλαβές στάδιο στην αποικία όταν εµφανιστεί στην κυψέλη.
Αναπτύσσεται σε περίπου 1 cm µήκος, είναι υπόλευκη και µπορεί µε την πρώτη µατιά να µας θυµίζει τις προνύµφες του µεγάλου κηρόσκορου (Galleria mellonella). Ωστόσο, κατόπιν προσεκτικής εξέτασης µπορεί εύκολα να διαφοροποιηθεί λόγω της παρουσίας τριών ζευγών µακριών πρόσθιων ποδιών (a), ραχιαίων ακάνθων σε κάθε σωµατικό δακτύλιο (b) και δυο µεγάλων ακάνθων που προεξέχουν από το οπίσθιο τµήµα του σώµατος. (c).


• Το ενήλικο
Τα ενήλικα έχουν µήκος 5-7 mm και φάρδος 2.5-3.5 mm (ένα τρίτο του µεγέθους µιας εργάτριας). Αρχικά το σκαθάρι (µετά την µεταµόρφωσή του από χρυσαλίδα) είναι ανοιχτόχρωµο και µετά σκουραίνει (καστανό έως µαύρο). Κεφάλι, θώρακας και κοιλιά είναι καλά διαχωρισµένα. Βασικό χαρακτηριστικό του σκαθαριού είναι ότι οι θήκες των φτερών (έλυτρα - d)

είναι µικρότερες από την κοιλιά, έτσι ώστε το
άκρο της κοιλιάς να είναι εκτεθειµένο (e). Επίσης
έχει κεραίες ροπαλοειδούς σχήµατος (f).


Βιολογικός κύκλος
Το A. tumida µπορεί να έχει πολλές γενεές ανά έτος (1-6) ανάλογα
µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Το γονιµοποιηµένο θηλυκό γεννά αυγά (1.5 x 0.25 mm) σε
συστάδες π.χ. σε ρωγµές στο ξύλο ή απευθείας στα κελιά γόνου
των µελισσών (g – το σφράγισµα έχει αποµακρυνθεί). Τα θηλυκά
µπορούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους να γεννήσουν χίλια έως
δυο χιλιάδες αυγά.
Το στάδιο της προνύµφης διαρκεί 10-16 ηµέρες. Οι προνύµφες
είναι παµφάγες και τρώνε γόνο, γύρη και µέλι.
Η ώριµη προνύµφη γίνεται νύµφη µετά από 15-60 ηµέρες. Η
νυµφοποίηση πραγµατοποιείται στο έδαφος εκτός κυψέλης, συνήθως σε βάθος 1 cm - 30 cm
εντός ακτίνας 20 m από την κυψέλη. Σπάνια οι προνύµφες µπορούν να συρθούν 200m για να
βρουν κατάλληλο έδαφος. Μαλακά και υγρά εδάφη και µία θερµοκρασία άνω των 10 ° C είναι
απαραίτητα για την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου, µολονότι το ΜΣΚ µπορεί να επιβιώσει
και σε χαµηλότερες θερµοκρασίες εδάφους σύντοµης διάρκειας (<3 εβδοµάδες).
Ενήλικα σκαθάρια συνήθως αναδύονται µετά από 3-4 εβδοµάδες αλλά µπορούν να εµφανιστούν
ανά πάσα στιγµή ανάµεσα στην 8η και 84η ηµέρα ανάλογα µε την θερµοκρασία. Ενήλικα µπορούν
να πετάξουν τουλάχιστον 10km για να προσβάλλουν νέες αποικίες. Ενήλικα σκαθάρια µπορούν να
επιβιώσουν έως και 9 ηµέρες χωρίς φαγητό ή νερό, 50 σε χρησιµοποιηµένη κηρήθρα και αρκετούς
µήνες σε φρούτα.
Μέθοδοι εξάπλωσης. Η εξάπλωση του ΜΣΚ εµφανίζεται ως φυσικό επακόλουθο της ικανότητας πτήσης. Η εξάπλωση ενισχύεται από την µεταφορά µελισσοδεµάτων, αποικιών µελισσών, µελισσοσµηνών, πλαισιών κηρήθρας µε µέλι, κεριού ή µελισσοκοµικού εξοπλισµού. Μετακίνηση εδάφους, φρούτων και εναλλακτικών ξενιστών (π.χ. βοµβίνες) µπορούν να αποτελέσουν δρόµους εισαγωγής του ΜΣΚ.

Κριτήρια που θέτουν υποψία / Συνέπειες προσβολής για την αποικία

Κλινικά συµπτώµατα προσβολής από το ΜΣΚ:
- Στοές µέσα στα πλαίσια (προνύµφες που σκάβουν
στοές)
- Καταστροφή του γόνου (τρώγεται από προνύµφες
ΜΣΚ)
- Τροποποίηση του χρώµατος του µελιού και ζύµωσή
του
Πώς να ελέγξετε τις κυψέλες σας:
Σηµειώσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να ανιχνεύσετε µικρό αριθµό σκαθαριών, προνυµφών ή αυγών,
έτσι τακτική επιθεώρηση των αποικιών στα µελισσοκοµεία είναι απαραίτητη για την έγκαιρη
διάγνωση.


- Αν υπάρχουν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε παγίδες από αυλακωτό πλαστικό (h) στον πυθµένα
της κυψέλης. Ενήλικα A. tumida θα κρυφτούν από τις µέλισσες στις σήραγγες της παγίδας.
- Αν δεν έχετε αυλακωτό πλαστικό, µπορείτε να ελέγξετε φυσικά την κυψέλη αναζητώντας δύο
σηµεία:
1. Μερικές φορές είναι πιθανό να δείτε ενήλικα σκαθάρια να περιπλανώνται ταχύτατα.
2. Στις χειρότερες περιπτώσεις (δηλ. όταν η προσβολή είναι πολύ βαριά) θα δείτε ζυµωµένο
µέλι, δύσοσµο, να ρέει έξω από την είσοδο της κυψέλης ή σκούρα ίχνη, σαν κρούστα στη
εξωτερική επιφάνεια της κυψέλης από τις περιπλανώµενες προνύµφες. Είναι ζωτικής
σηµασίας να ανιχνευτούν άτυπα σκαθάρια όσο το δυνατό νωρίτερα.

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση υποψίας;
Το συντοµότερο δυνατό ειδοποιείτε την αρµόδια αρχή που θα εφαρµόσει τα κατάλληλα µέτρα.
Όλα τα ύποπτα Aethina tumida ενήλικα, προνύµφες ή αυγά πρέπει άµεσα να σταλούν στο Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς και / ή στην αρµόδια αρχή για την ταυτοποίηση. Χρησιµοποιείτε
σφραγισµένο περιέκτη. Παρακαλώ δώστε όσο δυνατό περισσότερες πληροφορίες, το όνοµα και
την διεύθυνσή σας, το όνοµα και την τοποθεσία του µελισσοκοµείου. Να µην στέλνετε ταχυδροµικά
ζωντανά σκαθάρια, αυγά ή προνύµφες. Σκοτώστε τα πρώτα τοποθετώντας τα για µια νύχτα στην
κατάψυξη ή τοποθετώντας τα σε αιθανόλη 70%. 

ΠΗΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


MELISSOCOSMOS ελάτε να γνωρίσουμε τον μαγικό κόσμο των μελισσών