Εκκαθαριστικά - σοκ για 620.000 αγρότες - μελισσσοκόμους και 200.000 πολίτες με γεωργικά εισοδήματα - MELISSOCOSMOS

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Εκκαθαριστικά - σοκ για 620.000 αγρότες - μελισσσοκόμους και 200.000 πολίτες με γεωργικά εισοδήματα


Ένα φορολογικό σοκ θα ζήσουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και ψαράδες όταν θα λάβουν το φετινό εκκαθαριστικό. Από το εισόδημα που απέκτησαν το 2014 και θα φορολογηθεί με το φετινό εκκαθαριστικό, οι αγρότες θεωρούνται πλέον ως επιχειρηματίες και θα κληθούν να πληρώσουν φόρο 13% από το πρώτο ευρώ καθαρού εισοδήματος προσαυξημένου κατά 27,5% λόγω προκαταβολής φόρου.
Για το εισόδημα του 2013 οι αγρότες φορολογούνταν με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή είχαν αφορολόγητο όριο έως και 9.500 ευρώ.

Παράδειγμα επιβάρυνσης


Αγρότης με ετήσιο καθαρό εισόδημα 5.000 ευρώ, δεν πλήρωσε φόρο εισοδήματος με το περυσινό εκκαθαριστικό (εισόδημα 2013). Αν το 2014 είχε το ίδιο καθαρό εισόδημα θα κληθεί να πληρώσει με το φετινό εκκαθαριστικό φόρο εισοδήματος 650 και προκαταβολή φόρου 178,75 ευρώ, δηλαδή συνολικά 828,75 ευρώ.
Σύμφωνα με αναλυτική εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τον τρόπο φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος:
– το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον με τη μέθοδο του λογιστικού προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία από το σύνολο των εσόδων που έχουν προκύψει από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων αφαιρούνται οι δαπάνες για την υποβοήθηση της παραγωγής, οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
– το κέρδος από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ
-οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις προσμετρώνται στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών κατά το ποσό που αυτές υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ
-εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κα) και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) είναι υψηλότερο από το δηλωθέν εισόδημα τότε η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του πραγματικού εισοδήματος, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, φορολογείται με συντελεστή 13%, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση. Εφόσον προκύπτει ζημιά από την αγροτική δραστηριότητα, η διαφορά μεταξύ της ζημιάς και του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια φορολογείται με 13%.
-από τα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών εκπίπτουν μια σειρά από δαπάνες με παραστατικά, όπως α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,
β) καλλιεργητικές δαπάνες,
γ) δαπάνες άρδευσης,
δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,
ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,
στ) τους τόκους και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,
ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού,
η) ασφαλιστικές εισφορές κλπ.
-για να αναγνωριστεί το κόστος των εργατικών θα πρέπει ο αγρότης να έχει πληρώσει τους εργάτες του με εργόσημο
-όταν ένας αγρότης ασχολείται τόσο με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων όσο και τη μεταποίηση θα εφαρμοστεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής.
Ο συντελεστής 13% εφαρμόζεται μόνο για την αγροτική δραστηριότητα και ο συντελεστής 26% θα εφαρμοστεί για την μεταποιητική δραστηριότητα.

capital.gr Πηγή:www.dimokratiki.gr