Γελάει ο κόσμος: Αναστέλλεται το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων την ώρα που η ΟΜΣΕ ροχαλίζει - MELISSOCOSMOS

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Γελάει ο κόσμος: Αναστέλλεται το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων την ώρα που η ΟΜΣΕ ροχαλίζει


Αναστέλλεται το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων μέχρι νεωτέρας


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εμμένοντας σταθερά στη λογική του θεσμού της συνταγογράφησης, που θεσμοθέτησε σε εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και στις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον, τον χρήστη και το παραγόμενο προϊόν, με την ευκαιρία της επανεξέτασης πλευρών της εφαρμογής των διαδικασιών της συνταγογράφησης, ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας της
υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, προκειμένου αυτή να εμπλουτιστεί με στοιχεία και παραμέτρους που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των σκοπών της.