Με 60 χιλιάδες ευρώ εν μέσω οικονομικής κρίσης πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος την ελληνική μελισσοκομική έρευνα για το 2016: Δείτε αναλυτικά τι αφορούσαν τα ποσά... - MELISSOCOSMOS

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Με 60 χιλιάδες ευρώ εν μέσω οικονομικής κρίσης πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος την ελληνική μελισσοκομική έρευνα για το 2016: Δείτε αναλυτικά τι αφορούσαν τα ποσά...

Την εποχή των ισχνών αγελάδων...
Όπως κάθε χρόνο ο MELISSOCOSMOS δημοσιεύει τα ποσά που δαπάνησε το ελληνικό κράτος για να στηρίξει την έρευνα για την μελισσοκομία.
Εύχομαι κάποια στιγμή να έχουμε μια επιτυχία από όλες αυτές τις έρευνες, γιατί πραγματικά το αξίζουν οι Έλληνες.
Θα πω ακόμα ότι τα ποσά μπορεί να μην είναι μεγάλα, να μην πλησιάζουν αυτά του εξωτερικού ή αυτά που θα ήθελαν οι ερευνητές.
Είναι μεγαλύτερα πάντως από αυτά που δαπανούν οι γειτονικές μας χώρες και κυρίως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα χρήματα αυτά είναι ιερά γιατί είναι από το υστέρημα του λαού, εν αντιθέσει με άλλων χωρών που είναι από το περίσσευμα τους.
Ακριβώς για αυτό τον λόγο αξίζουμε μια διάκριση κάποια στιγμή.

Δείτε αναλυτικά τα ποσά.


Χρηματοδότηση Δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» Σε εφαρμογή της αριθμ. 1199/83524/26−06−2014 απόφα− σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1819) και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του μελισσοκομικού προγράμματος για την υλοποίηση της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» για το έτος 2016 εγκρίνεται συνολικά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) για δαπάνες που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01/09/2015 έως 31/07/2016. Το παραπάνω εγκριθέν ποσό κατανέμεται ως εξής:1 Χρηματοδότηση Δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet» Σε εφαρμογή της αριθμ. 1199/83524/26−06−2014 απόφα− σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1819) και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του προγράμματος για την υλοποίηση της δρά− σης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet» ορίζεται ως δικαιούχος το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και εγκρίνεται συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για το έτος 2016, για δαπάνες συντήρησης και υποστήριξης της εφαρμογής που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01/09/2015 έως 31/07/2016. Άρθρο

2 Φορέας: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικο− συστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ Θέμα: «Μελέτη της επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στην παραγωγή μελιτωδών εκκρίσεων των εντόμων που παρασιτούν στο έλατο και το πεύκο, ως παράγοντα στοιχειοθέτησης μοντέλου πρόγνωσης των μελιτοεκκρίσεων». Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Γούναρη Σοφία Προϋπολογισμός για το έτος 2016: 8.250 ευρώ


3 Φορέας: Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παράγωγης του ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ Θέμα: «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών (Χάρτα Μέλισ− σα). Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση της Μακεδόνικης, Κεκροπίας και Κρητικής μέλισσας μέσω φυσικής και τεχνητής γονιμοποίησης− η δημιουργία βάσης για το εθνικό πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών πληθυσμών μελισσών» Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ Χατζήνα Φανή Προϋπολογισμός για το έτος 2016: 8.800 ευρώ


4 Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Θέµα: «∆ιάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσµών µελισσών − Κεκρόπια φυλή». Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής ∆ρ Χαριζάνης Πασχάλης Προϋπολογισµός για το έτος 2016: 6.050 ευρώ


5 Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Θέµα: «Γενετική ταυτοποίηση πληθυσµών µελιτογόνων εντόµων» Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής ∆ρ Νικόλαος Εµµανουήλ Προϋπολογισµός για το έτος 2016: 2.690 ευρώ


6 Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θέµα: «∆ιάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσµών µελισσών. Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής ∆ρ Θρασυβούλου Ανδρέας Προϋπολογισµός για το έτος 2016: 6.050 ευρώ


7 Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θέµα: «Ταυτοποίηση του Ελληνικού βασιλικού πολτού και γύρης από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας» Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής ∆ρ Θρασυβούλου Ανδρέας Προϋπολογισµός για το έτος 2016: 9.900 ευρώ


8 Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θέµα: «Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερων κα− τηγοριών ελληνικού µελιού» Επιστηµονικός υπεύθυνος: Επίκουρη Καθηγήτρια ∆ρ Τανανάκη Χρυσούλα Προϋπολογισµός για το έτος 2016: 6.050 ευρώ


9 Φορέας: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Θέµα: «Ανίχνευση και αποµόνωση των αρθρόποδων εισβολέων του µελισσιού µε τη χρήση διαφορετικών τύπων παγίδων» Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής ∆ρ Νικόλαος Εµµανουήλ Προϋπολογισµός για το έτος 2016: 6.710 ευρώ

10 Φορέας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Θέµα: «Μελέτη των επιπτώσεων από σφήκες στις µέ− λισσες και τρόποι αντιµετώπισής τους» Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής ∆ρ Χαριζάνης Πασχάλης Προϋπολογισµός για το έτος 2016: 5.500 ευρώ