Γλοιοσπόριο της ελιάς ή μήπως ανθράκωση; Διαβάστε μόνοι σας τι λένε στην Αυστραλία - MELISSOCOSMOS

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Γλοιοσπόριο της ελιάς ή μήπως ανθράκωση; Διαβάστε μόνοι σας τι λένε στην Αυστραλία


Παιδιά σας παρακαλώ πολύ μην με παίρνετε τηλέφωνο, δεν προλαβαίνω να το σηκώνω χτυπάει ασταμάτητα.
Ότι είχα να πω το είπα στα τρία άρθρα που έγραψα πολύ αναλυτικά, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω ούτε να αλλάξω.
Διαβάστε προσεκτικά τα γραπτά και δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Επανέρχομαι στο θέμα του γλοιοσπορίου της ελιάς.
Βάζω αυτούσιο το κείμενο, στην Αγγλική γλώσσα για όσους γνωρίζουν αγγλικά, και δίνω μετάφραση στο τέλος για όσους δεν γνωρίζουν.
Θα δείτε ότι η ασθένεια της ελιάς ονομάζεται ανθράκωση, αντίθετα ο μύκητας ονομάζεται γλοιοσπόριο.
Η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι απλή υπόθεση και συστήνεται χαλκός, ασβέστιο και βόριο.
Καμία σχέση με τους τόννους μυκητοκτόνων που χρησιμοποιούμε εδώ χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς λόγο δηλαδή.

Μάρτυρας αξιόπιστος είναι τα κτήματα μου που θεραπεύθηκαν εντελώς χωρίς να υπερχρεωθώ και χωρίς να ψεκάσω τόσα πολλά μυκητοκτόνα παρα μόνο χαλκό.
Δείτε τις φωτογραφίες του άρθρου όλες από Αυστραλία, από ελιές με Ανθράκωση.
Αν παρόλα αυτά αμφιβάλετε τότε αναζητήστε στην Google πληροφορίες και εικόνες για την ανθράκωση κλικάροντας την λέξη anthracnose olives δηλαδή Ανθράκωση της ελιάς.
Fruit Rot in Olives

Fruit rot in ripening olives can be a serious problem in various growing regions throughout Australia. It can be caused by a number of different factors, including fungal infection, nutritional deficiencies and adverse environmental conditions. These can act singly or as a complex to cause serious disease problems.

Anthracnose
When fruit rot is caused by the fungal pathogen Colletotrichum (also known in its sexual form as Glomerella) the disease in referred to as Anthracnose. The word Anthracnose means “coal-like disease”. It is a broad term that is used to describe a number of disease problems that result in fruit rot and/or black spots on various horticultural crops. Colletotrichum is a very common fungus that is widespread in horticultural regions.

anthracnose olives

Olive fruit usually becomes susceptible to the fungus under warm, humid conditions during summer as the fruit begins to develop and ripen. Under the presence of moisture the spores of the fungus germinate on the surface of the fruit and invade the internal tissue. The infected fruit will rot and sometimes shrivel before prematurely dropping from the tree (Photo A).

Anthracnose is a latent disease. This means that the fungus can infect the fruit when the environmental conditions are suitable but will remain dormant until the fruit begins to ripen. Colletotrichum can usually be identified by the pink/orange spores that develop on the surface of the rotting fruit (Photo B). The spores are spread by insects, wind and water.


The main method used to control Anthracnose in olives is to apply a preventative spray of copper to the fruit and the foliage. In areas where disease pressure is high, regular copper sprays every 6-8 weeks throughout the growing season may be required.

Calcium Deficiency
An inadequate supply of calcium can also lead to fruit rotting problems in olives. Calcium is required for cell division and is an important component of cell walls. When fruit is in a phase of rapid growth, a shortage of calcium will cause a breakdown in cells at the growing tip of the fruit. This problem is referred to as soft nose and is distinguished by tissue softening and rot development at the apical end of the fruit. A similar problem commonly occurs in tomatoes and is referred to as blossom end rot.

anthracnose olives

A calcium shortage in actively growing regions of the tree can be caused by a number of factors. These include, inadequate calcium supplies in the soil, reduced uptake as a result of low soil moisture or a very low pH. Excessive nitrogen or magnesium fertilizer applied during the growing season can also affect calcium uptake from the soil.

Boron is an important mineral that is associated with some of the metabolic processes of calcium in the tree. A shortage of boron, therefore, can disrupt calcium activity and it is often a good idea to apply both calcium and boron to the tree when calcium shortages are evident.

To prevent soft nose, calcium nitrate (10g/L) and Solubor (1.5g/L) can be applied to the foliage throughout the growing season. In most cases 3-4 sprays of calcium throughout the season should be sufficient to ensure that requirements of the developing fruit are met. Solubor can be added to every 2nd calcium spray.

In general, foliar applications are a useful method to rapidly increase a trees nutrient status. Nutrients applied to the tree as a foliar spray are generally taken up by the leaves within a few days of application. Lime, dolomite and gypsum are all sources of calcium that can be applied to the soil to improve calcium supply.

anthracnose olives

Often when soft nose occurs the fungus Colletotrichum will invade the damaged fruit and enhance the rot. This can makes it difficult to determine whether the disease was originally caused by the fungus or by a lack of calcium.

Environmental Conditions
Adverse environmental conditions can also cause soft nose type problems in olives. The cause of the disorder is not fully understood but seems to be related to extreme hot weather, or a sudden change in temperature and humidity.

It is thought that these conditions either affect the developing cells in the fruit or interrupt the supply of calcium at a critical stage of fruit development. Maintaining adequate soil moisture and calcium supply should help in managing this type of disorder (Photo C).
Μετάφραση

Τα φρούτα σαπίζουν κατα την ωρίμανση.
Για τις ελιές μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα σε διάφορες περιοχές σε όλη την Αυστραλία. Μπορεί να προκληθεί από έναν αριθμό διαφορετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων μυκητιασική λοίμωξη, διατροφικές ελλείψεις και δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δράσουν μόνοι τους ή και όλοι μαζί προκαλόντας σοβαρά προβλήματα της νόσου. 


Ανθράκωση
Όταν σήψη φρούτων προκαλείται από το μυκητιακό παθογόνο Colletotrichum (Ελληνικά γλοιοσπόριο) επίσης γνωστό ως Glomerella, της νόσου αναφέρονται ως Ανθράκωση.
Η λέξη ανθράκωση σημαίνει "ασθένεια του άνθρακα".
Είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά προβλημάτων νόσου που οδηγούν σε σήψη φρούτων ή / και μαύρες κηλίδες σε διάφορες κηπευτικές καλλιέργειες.

Ο Colletotrichum γλοιοσποριο είναι ένας πολύ κοινός μύκητα που είναι ευρέως διαδεδομένος σε περιοχές με κηπευτικά. 

Η Ανθράκωση είναι μια λανθάνουσα ασθένεια.
Αυτό σημαίνει ότι ο μύκητας μπορεί να μολύνει τα φρούτα, όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι κατάλληλες, αλλά θα παραμείνει αδρανής μέχρι να ξεκινήσουν τα φρούτα να ωριμάζουν, δηλαδή όταν οι ελιές αρχίζουν να μαυρίζουν.
Ο Colletotrichum gloeosporioides μπορεί συνήθως να προσδιορίζεται από τα ροζ / πορτοκαλί σπόρια που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των προσβεβλημένων καρπών (Φωτογραφία Β).
Τα σπόρια μπορει να εξαπλωθουν από έντομα, τον άνεμο και το νερό. 

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της Ανθράκωσης στις ελιές είναι να εφαρμοστεί ένας προληπτικός ψεκασμός χαλκού στον καρπό και στο φύλλωμα.
Σε περιοχές όπου η πίεση της νόσου είναι υψηλή, η τακτική ψεκασμοί χαλκού μπορεί να απαιτείται κάθε 6-8 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Ο ρόλος του ασβεστίου στην ασθένεια.

Μια ανεπαρκής παροχή ασβεστίου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα με προσβεβλημένους καρπούς στις ελιές.
Το ασβέστιο που απαιτείται για την κυτταρική διαίρεση είναι ένα σημαντικό συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων, δηλαδή για την φλούδα της ελιάς.
Όταν τα φρούτα είναι σε μια φάση ταχείας ανάπτυξης, η έλλειψη ασβεστίου θα προκαλέσει βλάβη στα κύτταρα της άκρης του καρπού.
Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται ως μαλακό άκρο και διακρίνεται από μαλάκυνση των ιστών και την ανάπτυξη σήψης στο κορυφαίο άκρο του καρπού.
Ένα παρόμοιο πρόβλημα εμφανίζεται συνήθως στις ντομάτες.

Η έλλειψη ασβεστίου στα δέντρα μπορεί να προκληθεί από έναν αριθμό παραγόντων.
Αυτοί περιλαμβάνουν, ανεπαρκής προμήθειες ασβεστίου στο έδαφος, μειωμένη πρόσληψη ως αποτέλεσμα της χαμηλής υγρασίας του εδάφους ή πολύ χαμηλό pΗ.
Η υπερβολική λίπανση αζώτου ή μαγνησίου που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου μπορεί επίσης να επηρεάσει την πρόσληψη ασβεστίου από το έδαφος.
Δηλαδή η υπερβολική χρήση λιπασμάτων δεν επιτρέπει στα δέντρα να απορροφούν ασβέστιο από το έδαφος.

Το βόριο είναι ένα σημαντικό ορυκτό που σχετίζεται με κάποιες από τις μεταβολικές διαδικασίες του ασβεστίου στο δέντρο.
Η έλλειψη βορίου, ως εκ τούτου, μπορεί να διαταράξει την δραστηριότητα ασβεστίου και συχνά είναι μια καλή ιδέα να εφαρμόζεται τόσο ασβέστιο όσο και βόριο στο δέντρο όταν ελλείψεις ασβεστίου είναι προφανείς.

Τα θρεπτικά συστατικά του ασβεστίου μπορούν να δοθούν στο δέντρο ως ψεκασμός με ανάλογα σκευάσματα ή στο έδαφος με ασβέστη και γύψο που είναι καλές πηγές ασβεστίου και μπορούν να εφαρμοστούν στο έδαφος για να βελτιώσουν την παροχή ασβεστίου.

Τα συμπεράσματα δικά σας


MELISSOCOSMOS