Προσοχή μελισσοκόμοι κλοπη μελισσών με την μέθοδο της μετάγγισης. - MELISSOCOSMOS

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Προσοχή μελισσοκόμοι κλοπη μελισσών με την μέθοδο της μετάγγισης.


Βασίλη αν μπορείς να δημοσιεύσεις για την κλοπή μελισσών που έγινε με την μέθοδο της μετάγγισης, δηλαδή πήγανε με δικές τους κυψέλες και πήραν πλαίσια με γόνο της μέλισσες και τα μελιά χωρίς της κυψέλες. τα πλαίσια δεν ήταν πυροσφραγισμενα.
Η κλοπή έγινε στον παγώντα Ευβοίας όπως ανεβαίνουμε στις ταβέρνες αριστερά.
Απο της 10-10-2016 ως 18-10-2016.

Τα μελίσσια ανήκαν σε άνεργο μελισσοκόμο.
Τηλ. 6976055867.6939059441
Χρηστός Αλεξοπουλος.