Ελληνικό Μέλι: Προτάσεις από τον ΣΕΒ για να κατακτήσει τις ξένες αγορές - MELISSOCOSMOS

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Ελληνικό Μέλι: Προτάσεις από τον ΣΕΒ για να κατακτήσει τις ξένες αγορές


Το ελληνικό μέλι έχει ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και γι’ αυτό προτιμάται από Έλληνες και ξένους καταναλωτές.
Η ελληνική κατανάλωση τυποποιημένου μελιού είναι 2.804 τόνοι ετησίως (2016). Ο κατακερματισμός είναι ιδιαίτερα εμφανής, με περιορισμένο αριθμό μεγάλων συσκευαστών. Οι εξαγωγές μελιού είναι 1.536 τόνοι αξίας €8,06 εκατ. (μέση αξία €5 ανά κιλό). Αντίστοιχα οι εισαγωγές είναι 2.772 τόνοι αξίας €6,8 εκατ. (μέση αξία 2,5 € ανά κιλό) με σημαντικές ποσότητες εισαγόμενου μελιού από χώρες εκτός Ε.Ε. σε πολύ χαμηλή τιμή. Επισημαίνεται επίσης ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι σημαντικά εισαγωγική, και εισάγει 170,000 τόνους μελιού ετησίως.
Λόγω της πολύ χαμηλής τιμής εισαγόμενου μελιού (τουλάχιστον στο 50% του εγχώριου) δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για την ελληνικότητα και την ποιότητα ιδιαίτερα φθηνών προϊόντων. Επίσης αναδεικνύονται οι δυσλειτουργίες των τελωνείων και των ελέγχων της αγοράς που δεν αντιμετωπίζουν τη λαθρεμπορία, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις παράνομες «ελληνοποιήσεις».


3.2. Ειδικές παρεμβάσεις για το μέλι

Κεντρική επιδίωξη είναι η προστασία των αυθεντικών προϊόντων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Χωρίς την ταχεία καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παράνομων ελληνοποιήσεων, το μέλι κινδυνεύει να απωλέσει μερίδια στις διεθνείς αγορές.
Αναφορικά με το μέλι, οι ειδικότερες προτάσεις εστιάζουν σε:
Αποτελεσματικοί έλεγχοι προέλευσης. Στους ελέγχους για την ελληνικότητα του μελιού, οι διοικητικοί έλεγχοι είναι πλέον πρόσφοροι (σε σχέση με τους εργαστηριακούς και τους οργανοληπτικούς), και πρέπει να ενταθούν, με την προσέγγιση της «κλειστής αποθήκης». Επίσης είναι αναγκαία η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου ελέγχων στην τελική διάθεση του προϊόντος.
Επέκταση χρήσης επώνυμων προϊόντων και επώνυμων ατομικών μερίδων μελιού σε όλους τους
χώρους εστίασης, όπως και με το ελαιόλαδο. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται, η ποιότητα του
προϊόντος, η νομιμότητα στο τρόπο λειτουργίας της αγοράς αλλά και τα συμφέροντα του Δημοσίου (πχ δημόσια υγεία, δημόσια έσοδα, κτλ).
Ιχνηλάτηση προϊόντων για τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού. Να εξεταστεί η σκοπιμότητα
της χρήσης του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ του ΥπΑΑΤ για το μέλι.
Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης. Είναι απαραίτητο, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση, όλες οι σχετικές αρμοδιότητες να συγκεντρωθούν σε ένα Υπουργείο. Για παράδειγμα, οι έλεγχοι για το συσκευασμένο μέλι σήμερα ανήκουν στη ΓΓ Εμπορίου, ενώ όλες οι άλλες αρμοδιότητες στο ΥπΑΑΤ. Είναι συνεπώς σκόπιμο όλες οι αρμοδιότητες να υπαχθούν είτε στο ΥπΑΑΤ είτε στο ΥΠΑΝ.
Στη μεταβατική φάση θα πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

ΠΗΓΗ
http://www.sev.org.gr/


Στηρίξτε τον Melissocosmo κάνοντας like στην σελίδα του...