ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ&ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ - - MELISSOCOSMOS

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ&ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ -


Χρήματα δεν χρειάζεται να βάλει κανείς.
Όταν γίνει ο Σύλλογος θα υπάρχει ετήσια συνδρομή 10 ευρώ όπως ορίζει ο νόμος περί ΑΣΟ.
Πάρε μέρος στις εξελίξεις, στήριξε την δημιουργία του νέου Συλλόγου.
Γίνε μέρος των θετικών εξελίξεων που αλλάζουν τα δεδομένα στον νομό μας.
Διάβασε περισσότερα κάνοντας κλίκ εδώ

Δείτε το καταστατικό ποιο κάτω.
Το πρώτο καταστατικό που θέτει ονομαστικούς στόχους, και παρέχει δικλίδες ασφαλείας ώστε να αποκλείονται οι καρεκλοκένταυροι.
Είμαι εντελώς ξεκάθαρος από την αρχή για το τι πρεσβεύει ο νέος Σύλλογος. Δεν μου αρέσει να κοροϊδέψω τα μέλη.
Αν θέλουμε να αλλάξουμε την μελισσοκομία στην Ελλάδα πρέπει να θέλουμε να αλλάξουμε και την ΟΜΣΕ. Να την αλλάξουμε όμως, να την κάνουμε καλύτερη και όχι να την διαλύσουμε. Ερχόμαστε για να χτίσουμε και όχι για να γκρεμίσουμε.
Ξεκάθαρες κουβέντες λοιπόν.
Ιδρύουμε τον Σύλλογο, βάζουμε το νερό στο αυλάκι να λειτουργεί όπως πρέπει και μετά προχωράμε σε εκλογές, δημοκρατικά όπως πρέπει. ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία « Μελισσοκομικός Σύλλογος ΑΙΤΩΛΙΑΣ&ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ -». Η σφραγίδα του Συλλόγου θα είναι κυκλική, στο κέντρο θα φέρει παράσταση με μέλισσα σε ανθό σχήματος πλανήτου και περιφερειακά το έτος ίδρυσης με την επωνυμία του Συλλόγου.


ΣΚΟΠΟΙ- ΠΟΡΟΙ- ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του Συλλόγου είναι: α) η ηθική και οικονομική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, β) η δια παντός νομίμου μέσου προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων τους, γ) η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών, δ) η μελέτη, προστασία, υποστήριξη, αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών στην κοινωνία και πολιτεία, ε) η προαγωγή και ανάπτυξη της μελισσοκομίας, δια μέσου των υπό της πολιτείας θεσπιζόμενων νόμων, διαδικασιών και λειτουργιών, στ) η επισήμανση πηγών και στόχων και η καλλιέργεια και προβολή αυτών, ώστε να επιφέρουν οικονομικά οφέλη και ανάπτυξη της μελισσοκομίας.


ΑΡΘΡΟ 3
Η πραγμάτωση των σκοπών επιδιώκεται: α) με κάθε νόμιμο μέσο και μάλιστα με παραστάσεις, υπομνήματα, αναφορές προς τους Κρατικούς φορείς, β) με διαλέξεις σχετικές με τη μελισσοκομία και την καθοδήγηση από ειδικούς πάνω σε μελισσοκομικά ζητήματα, γ) με τη συνεργασία άλλων συλλόγων της ίδιας περιοχής ή άλλων περιοχών μελισσοκομικών συλλόγων, δ) με τις μαζικές και συντονισμένες κινητοποιήσεις και αγώνες των μελισσοκόμων, ε) με την προσωπική εργασία των μελών του Συλλόγου και τη διάθεση στο κοινό όφελος της πείρας, των γνώσεων και των ικανοτήτων των μελών.
Στόχος της δημιουργίας του είναι: Να δημιουργεί γιορτές μελιού στις μεγάλες πόλεις του νομού, Βόνιτσα, Αμφιλοχία, Αστακό, Αγρίνιο, Μεσολόγγι , Ναύπακτο. Να πράξει τα απαραίτητα για την ανακήρυξη ως ΠΟΠ των εξαιρετικών μελιών Ασφάκας, κόκκινου Ελάτου και άλλων ποικιλιών που παράγει ο νομός. Να είναι δια παντός απαγγιστρωμένος από ερευνητές και γενικά από όσους δεν ασκούν το επάγγελμα του μελισσοτρόφου. Να μην υπηρετεί συμφέροντα τρίτων παρά μόνον τα συμφέροντα των Ελλήνων μελισσοτρόφων και των μελών του. Να έχει κεντρικά γραφεία στην πόλη του Αγρινίου. Να διαθέτει αίθουσα μηχανημάτων μελιού για τους ερασιτέχνες μελισσοκόμους, και μηχανήματα ελέγχου μελισσοκομικών ασθενειών και ελέγχου μελιού για τα μέλη του. Να διοργανώνει Συλλογικές δενδροφυτεύσεις μελισσοκομικών φυτών. Να έχει αίθουσα που θα γίνονται μηνιαίες συνομιλίες για τα μελισσοκομικά προβλήματα και τα νέα της περιοχής στα πρότυπα του εξωτερικού. Να πραγματοποιεί εκπαιδευτικές εξορμήσεις στο εξωτερικό και στις γειτονικές χώρες ώστε τα μέλη να έχουν την δυνατότητα να βλέπουν ιδίοις όμμασι πως λειτουργεί εκεί η μελισσοκομία. Να συνομιλεί και να αδελφοποιηθεί με Μελισσοκομικούς Συλλόγους του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών της μελισσοκομίας.

ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι του Συλλόγου είναι: α)το δικαίωμα εγγραφής των μελών, β) οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών, γ) οι έκτατες συνδρομές των μελών και προαιρετικές καταβολές μη μελών, δ) δωρεές και κληροδοτήματα, ε) κάθε έσοδα από εκδηλώσεις και οικονομικές εξορμήσεις που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου, στ) χρηματοδοτήσεις από διάφορα ιδρύματα.

ΑΡΘΡΟ 5
Μέλος του Συλλόγου γράφεται, με γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε μελισσοκόμος του Ν. ΑΙΤΩΛΙΑΣ&ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ που α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, β) ασκεί το επάγγελμα του μελισσοκόμου, έστω και αν έχει δεύτερη απασχόληση γ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Συλλόγου και τις νόμιμες αποφάσεις των Γ.Σ και δ) καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας εισφοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει την αίτηση βάσιμη, αποδέχεται αυτήν και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του στο μητρώο μελών του Συλλόγου. Άλλως απορρίπτει την αίτηση. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γ.Σ, η οποία αποφαίνεται οριστικά για την παραδοχή ή μη του αιτούντος ως μέλος του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6
Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συλλόγου: το ποσό ... για δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ, β) ετήσιες εισφορές, οριζόμενες υπό της Γ.Σ, γ) τις από την Γ.Σ οριζόμενες κάθε φορά υποχρεωτικές και έκτατες εισφορές των μελών για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υπερβούν κάθε χρόνο το διπλάσιο της ετήσιας εισφοράς. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή από το μητρώο των μελών του Συλλόγου, αλλά υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές ή έκτακτες εισφορές μέχρι την ημέρα της διαγραφής του. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για 3 μήνες και πλέον, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ, το οποίο με αίτηση του διαγραφέντος μπορεί να επανεγγράψει αυτά (διαγραφέντα μέλη), αφού καταβάλουν τις καθυστερούμενες εισφορές.


ΑΡΘΡΟ 7
Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει προσκόμματα την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ, η οποία όμως πρέπει να τεθεί υπόψη και υπό την κρίση της Γ.Σ που αποφαίνεται οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 8
Τα μέλη συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ, να ελέγχουν κατ’ αυτές τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ ή της Ε.Ε και να ψηφίζουν στις Γ.Σ για κάθε θέμα που μπαίνει για ψήφιση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντάξει ταμειακά. Εκτός από τα μέλη του Δ.Σ κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να συμμετέχει σε επιτροπές ή αντιπροσωπείες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο κάθε τρία (3) χρόνια από την Γ.Σ των μελών, που συγκαλείται επί τούτω δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων. Η εκλογή του Δ.Σ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το εκλεγόμενο Δ.Σ συνέρχεται σε συνεδρίαση με την επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος συμβούλου μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από της εκλογής του, και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Η θητεία των μελών του Δ.Σ είναι τριετής και αρχίζει από την ημέρα εκλογής των. Τα μέλη του Δ.Σ είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο για τις εξ’ αμελείας ή παραδρομής ζημιές του Συλλόγου. Το παλιό Δ.Σ παραδίδει στο νέο με πρωτόκολλο τη σφραγίδα, τα βιβλία και το Ταμείο του Συλλόγου.
Κάθε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου δεν έχει δικαίωμα εκλογής για περισσότερες από 2 (δυο) συνεχόμενες θητείες.

ΑΡΘΡΟ 10

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα τουλάχιστον μετά από πρόσκληση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, στην οποία είναι γραμμένα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έκτατα όποτε παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν 3 τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα θέματα για συζήτηση. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντα 3 τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μυστική ψηφοφορία η πρόταση επανέρχεται στην επόμενη συνεδρίαση. Μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται όταν υπάρχουν προσωπικά ζητήματα και όταν τη μυστική ψηφοφορία ζητάει η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόέδρου.

ΑΡΘΡΟ 11

Το Δ.Σ διοικεί το Σύλλογο υπεύθυνα βάσει των Νόμων και του παρόντος καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των ζητημάτων που αφορούν το Σύλλογο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει έγκαιρα για τη συμμετοχή του Συλλόγου σε ανώτατη ή ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 12

Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από 3 φορές κατά σειρά από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών πέρα από 3 μήνες, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ και υπό την μέριμνα του Προέδρου από του κατά σειρά επιλαχόντος συμβούλου. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για 3 το πολύ συμβούλους. Από τους τρεις και πλέον συμβούλους δεν γίνεται αντικατάσταση, αλλά αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου συμβουλίου. Η αντικατάσταση του Προέδρου για τους παραπάνω λόγους αλλά και εφόσον ζητήσουν αυτό 3 μέλη του Δ.Σ τουλάχιστον, γίνεται από το Δ.Σ. του οποίου την απόφαση καλείται να επικυρώσει η Γ.Σ έκτακτα προς τούτο συγκαλούμενη. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ καλείται για αναπλήρωση ο κατά σειρά επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η Γ.Σ για εκλογή αντικαταστάτου του παραιτηθέντος μέλους.

ΑΡΘΡΟ 13

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών και νομικών προσώπων σε όλες αυτού τις σχέσεις και διαφορές, συγκαλεί με τον Γεν. Γραμματέα και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ, υπογράφει τα πρακτικά και πάντα γενικά τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα με τον Ταμία. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος και του Αντιπροέδρου, ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 14
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάγει το αρχείο, τη σφραγίδα και τα έγγραφα του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά και τα υπογράφει με τον Πρόεδρο, εισάγει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί το μητρώο μελών, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και κάθε βιβλίο του Συλλόγου, εκτός των εχόντων σχέση με τα οικονομικά, καλεί με τον Πρόεδρο τα μέλη του Δ.Σ και τα μέλη του Συλλόγου. Διάγει και τελεί στις διατάξεις του Προέδρου. Κωλυόμενος αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται απ’ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 15
Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το καταστατικό τις αποφάσεις της Γ.Σ και Δ.Σ. Ειδικότερα: Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του, φυλάσσει το περιεχόμενο του ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα, συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Δ.Σ., την Ε.Ε. και την Γ.Σ σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, καταθέτει στην Α.Τ.Ε. κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να κρατάει στο ταμείο του, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ενεργείται κατόπιν εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο, και ειδικότερα στην αποκλειστική της αρμοδιότητα ανήκουν: η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της Διοίκησης, καθώς επίσης η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών , η αποβολή μέλους από το Σύλλογο, η έγκριση του ισολογισμού, η τροποποίηση του καταστατικού, η διάλυση του Συλλόγου, η εκλογή αντιπροσώπων σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις, η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς, η απόφαση για ανώτερης μορφής κινητοποιήσεις (συλλαλητήρια ,πορείες) των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17

Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μια φορά κάθε 12 μήνες. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Γ.Σ. και γνωστοποιείται στα μέλη του Συλλόγου με αποστολή της 10 μέρες πριν από τη Συνέλευση.
Το Δ.Σ. ή η Ε.Ε. μπορούν να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. σε έκτακτη σύνοδο, όταν κρίνουν ότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Συλλόγου. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη του Συλλόγου, όπως και παραπάνω. Η Γ.Σ. συγκαλείται επίσης σε έκτακτη σύνοδο μετά από αίτηση του 1/3 των μελών της.
Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς καμία άλλη διατύπωση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας. Γι΄αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφησαν σχετικά.. Εάν και μετά τη νέα ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφτηκε. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, αν επέλθει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 18

Ο έλεγχος και εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή εκ μελών του Συλλόγου Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από την Γ.Σ. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία , ιδιαίτερα επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Δικαιούται να ζητεί και εξετάζει οποτεδήποτε τα βιβλία του Συλλόγου και την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση περί της διαχείρισης του Δ.Σ. και την υποβάλλει στη Γ.Σ. Η Ε.Ε μετά τη πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίασης εκλέγει και τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγοντα από τη Γ.Σ. και δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε .Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνονται με το σύστημα απλής αναλογικής με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 20

ΒΙΒΛΙΑ: Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία: Μητρώο μελών, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γ.Σ., βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ε.Ε, βιβλίο περιουσίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


ΑΡΘΡΟ 21

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. με φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ½ τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση για την τροποποίηση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22


Η εκούσια διάλυση του Συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των  των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Ο Σύλλογος διαλύεται αυτόματα αν τα μέλη του μειώθηκαν σε λιγότερα από δέκα (10). Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως της διοικήσεως ή του 1/5 των μελών του, αν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή από άλλες αιτίες δεν είναι δυνατή η ανάδειξη διοικήσεως ή γενικά είναι αδύνατη η λειτουργία του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό και αν λόγω της μακρόχρονης διάρκειας θεωρηθεί ότι έχουν εγκαταλειφθεί οι σκοποί του. Ο σύλλογος από τη διάλυσή του τελεί υπό εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστού αναλαμβάνει η Ε.Ε .

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε σημαντική δραστηριότητα, που θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Συλλόγου ή των μελών του δεν δύναται να την παίρνει το ΔΣ παρά μόνο η ΓΣ και όχι με απλή πλειοψηφία, αλλά με την ονομαστική ψήφο ή με την υπογραφή των ¾ του συνόλου των μελών του.


ΑΡΘΡΟ 24

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και του Ν. 1361/83, Τρ. 2538/97.

ΑΡΘΡΟ 25

Το παραπάνω καταστατικό αποτελούμενο από 25 άρθρα αναγνώστηκε και ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των ιδρυτών , που έγινε την ________________________.

____________,……/……/………


ΤΑ ΜΕΛΗ

1: Βασίλειος Ξεσφίγγης
2: Μαρία Τσιουρελια
3: Παντελής Αυδής
4: Ανδρέας Σαράκης
5: Ιωάννης Σαράκης
6: Νίκος Κωστακόπουλος
7: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
8: Αθανάσιος Κατσαούνης
9: Κωστας Σακαπέτης
10: Ιωάννης Σαμαράς
11: Μαρια Κολοκυθα
12: Χρήστος Κακαρούνας
13: Ιωάννης Παπαχρήστος
14: Βαλεντινος Σιμος
15: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
16: Γιαννούλης Νικολαος
17
18
19
20


Στηρίξτε τον Melissocosmo κάνοντας like στην σελίδα του...