Μία προς μία οι δαπάνες των αγροτών στο φετινό E3 - MELISSOCOSMOS

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Μία προς μία οι δαπάνες των αγροτών στο φετινό E3

 της Φωτεινής Μακρή, Λογίστριας, φοροτεχνικού, συμβούλου επιχειρήσεων
Π
λήρη και… εξαντλητική καταγραφή τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2018 «απαιτεί» από τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις το φετινό έντυπο E3, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, αρχικές ή τροποποιητικές).

Στη νέα μορφή της η «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» (όπως είναι γνωστό το E3) μπήκε από πέρυσι στη ζωή των φορολογουμένων, με σκοπό να «βοηθήσει» τις ελεγκτικές αρχές να έχουν μια πιο ουσιαστική εικόνα της επιχείρησης και του επαγγελματία μέσα από ένα έντυπο και, παράλληλα, να συνδράμει στον εντοπισμό του «μαύρου χρήματος» και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Από τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι θα προκύψουν μέσοι όροι επαγγελματικών δαπανών και εσόδων ανά επαγγελματικό κλάδο και όσοι έχουν αποκλίσεις, και δη σημαντικές, θα κληθούν για περαιτέρω έλεγχο.

Πονοκέφαλος οι κωδικοί 181 και 185

Φέτος, απαιτείται η καταγραφή των δαπανών μία προς μία και όχι απλώς στο σύνολό τους, μέτρο που επρόκειτο να τεθεί από πέρυσι σε εφαρμογή, αλλά πήρε αναβολή, προκειμένου οι φοροτεχνικοί και οι φορολογούμενοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι, στον πίνακα Ζ2 και στους κωδικούς 181 και 185 οι αγρότες θα πρέπει, μέσω των λογιστών τους, να καταγράψουν κάθε δαπάνη που πραγματοποίησαν το 2018 π.χ. για ηλεκτρικό ρεύμα, ενοίκια, αγορά πρώτων υλών, εισροών, παγίων κ.λπ., καθώς και τις παροχές προς τυχόν απασχολούμενο προσωπικό. Η καταγραφή γίνεται σε «παράθυρο» που ανοίγει μόλις ο χρήστης κλικάρει τους συγκεκριμένους κωδικούς.
Αντίστοιχα λεπτομερής αποτύπωση απαιτείται και για τα έσοδα, δηλαδή τις εισπράξεις της περυσινής χρονιάς. Εδώ αναμένεται, ωστόσο, να ανακύψουν ουκ ολίγα προβλήματα. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων Αγαθών και Υπηρεσιών ανά ΚΑΔ (Κωδικό Δραστηριότητας)», ένας αγρότης που έχει κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο –π.χ. σε υπαίθριους πάγκους και λαϊκές αγορές– και, παράλληλα, έχει δευτερεύοντες Κωδικούς Δραστηριότητας π.χ. για κηπευτικά, σιτηρά και μέλι, θα πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα έσοδά του ανά Κωδικό Δραστηριότητας.
Αυτό είναι κάτι που δεν είχε διευκρινιστεί από την αρχή του φορολογικού έτους (2018), ώστε να γίνει η σχετική ανάλυση στις λογιστικές εγγραφές. Μένει να δούμε αν –όπως έγινε πέρυσι με την αναλυτική καταγραφή των εξόδων– δοθεί φέτος από την ΑΑΔΕ μια αντίστοιχη περίοδος χάριτος.

Καμία αλλαγή στις ενισχύσεις

Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πέρυσι. Η βασική ενίσχυση, ως γνωστόν, φορολογείται από το πρώτο ευρώ και καταχωρίζεται κατ’ αρχήν στον Πίνακα Γ2 κωδικός 071. Καταχωρίζεται επίσης και στον Πίνακα Ζ στα «Λοιπά Έσοδα Αγροτικής Δραστηριότητας» κωδικός 361.
Οι πράσινες, συνδεδεμένες και λοιπές ενισχύσεις ενισχύσεις φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ. Αν για παράδειγμα, ένας αγρότης λάβει πρασίνισμα 9.800 ευρώ και συνδεδεμένες 2.600 ευρώ (άθροισμα 12.400 ευρώ), τα 400 ευρώ φορολογούνται. Οπότε στον πίνακα Γ2 στον κωδικό 072 καταχωρίζεται το πρασίνισμα 9.800 ευρώ, στον κωδικό 0,75 τα 2.600 ευρώ της συνδεδεμένης και στα λοιπά έσοδα του Πίνακα Ζ κωδικός 361 θα μπει η διαφορά των 400 ευρώ».  Στις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε η ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι:
  1. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).
  2. Το Ε3 υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης, ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
  3. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
  4. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας εφορίας.
  5. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.

Οι προσθήκες σε σχέση με πέρυσι

Στον πίνακα ΣΤ προστέθηκε η υποπερίπτωση (θ) που αφορά την υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου, η οποία αφαιρείται από τα κέρδη.
Στον υποπίνακα Ζ3 προστέθηκαν κωδικοί στους οποίους συμπληρώνονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, οι πωλήσεις παγίων, καθώς και οι αγορές παγίων (ενσώματων και μη ενσώματων).
Προστέθηκε ο υποπίνακας 051 (Πίνακας Β) που αφορά τις ελεγχόμενες αλλοδαπές δαπάνες.

Ειδική επιλογή για απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσθήκη στο Ε3 μιας νέας επιλογής μέσω της οποίας γίνεται για πρώτη φορά η «αποτύπωση» του μέτρου της απαλλαγής των συνεταιρισμένων αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος, μέτρο που νομοθετήθηκε πέρυσι. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα του εντύπου, στα πληροφοριακά στοιχεία με τα οποία γίνεται η επιλογή του καθεστώτος ΦΠΑ, έχει προστεθεί η επιλογή 011 «Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016). Η επιλογή αυτή αφορά τους αγρότες που προσκομίζουν το 80% της παραγωγής τους σε συνεταιρισμούς.
ΠΗΓΗ
https://www.ypaithros.gr
Στηρίξτε τον Melissocosmo κάνοντας like στην σελίδα του...