Προδιαγραφές και οφέλη της βιολογικής Μελισσοκομίας - MELISSOCOSMOS

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Προδιαγραφές και οφέλη της βιολογικής Μελισσοκομίας


Σύμφωνα με τους καν. ΕΕ 889/ & 834/2007

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 Καταγωγή του μελισσοκομικού κεφαλαίου
Η επιλογή του γόνου πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη: την ικανότητα
προσαρμογής των μελισσών στις τοπικές συνθήκες, την ζωτικότητα τους και την
αντοχή τους στις ασθένειες. Προτιμάται η χρησιμοποίηση του είδους Apis Mellifera και
των τοπικών οικοτύπων τους.
Τα νέα μελισσοσμήνη πρέπει να προέρχονται από βιολογικές εκτροφές, δηλαδή θα
πρέπει να δημιουργούνται από διαίρεση παλιών μελισσών ή μέσω αγοράς βιολογικών
σμηνών και κυψελών.
΢την παρούσα περίπτωση μπορεί να γίνει η παρακάτω παρέκκλιση:
 Όταν πρόκειται να ανασυσταθεί ένα βιολογικό μελίσσι, επιτρέπεται να εισαχθούν
βασίλισσες και σμήνη μη βιολογικής εκτροφής για αντικατάσταση των υφιστάμενων σε
ποσοστό μέχρι 10 % ετησίως, υπό τον όρο ότι οι βασίλισσες και τα σμήνη
τοποθετούνται σε κυψέλες με κερήθρες ή φύλλα κερηθρών που προέρχονται από
μονάδες βιολογικής παραγωγής. Μετατροπή ζωικών πληθυσμών

Η περίοδος μετατροπής για τα μελίσσια ώστε τα μελισσοκομικά προϊόντα που
προέρχονται από αυτά να θεωρούνται «προϊόντα βιολογικής μελισσοκομίας» είναι ένα
έτος.
Κατά την διάρκεια της περιόδου μετατροπής το κερί θα πρέπει να αντικαθίσταται
με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία.


 Ταυτόχρονη διαχείριση βιολογικών και μη μελισσοκoμικών.
μονάδων για επικονίαση

Επιτρέπεται να εκτρέφονται ταυτόχρονα βιολογικές και μη βιολογικές μελισσοκομικές
μονάδες στην ίδια εκμετάλλευση, μόνο για τις εργασίες επικονίασης και εφόσον
ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
-Πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των κανόνων βιολογικής παραγωγής, με εξαίρεση τις
διατάξεις για τη θέση των μελισσιών.
-Το προϊόν σε αυτή την περίπτωση δεν πωλείται ως βιολογικό.
-Ο μελισσοκόμος τηρεί σχετικά αποδεικτικά αρχεία

2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 Θέση μελισσοκομείου

 Τα μελισσοκομεία να είναι εγκατεστημένα σε κατάλληλες περιοχές ώστε σε ακτίνα
τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων από τη θέση του μελισσοκομείου οι πηγές νέκταρος και
γύρης να αποτελούνται κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες η/και αυτοφυή
βλάστηση ή δάση μη βιολογικής διαχείρισης ή και καλλιέργειες στις οποίες
εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
οι οποίες δεν μπορούν να επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της μελισσοκομικής
παραγωγής ως βιολογικής.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν για περιοχές όπου
δεν υπάρχει ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε διαχείμαση.
Εξασφαλίζεται απόσταση ασφαλείας από ενδεχόμενες πηγές μόλυνσης των
μελισσοκομικών προϊόντων ή επιδείνωσης της υγείας των μελισσιών.

 Ο μελισσοκόμος προμηθεύει την “Φ” με χάρτη στον οποίο καταγράφεται η θέση
των μελισσιών.
 Όταν δεν προσδιορίζονται οι τοποθεσίες, παρέχει επαρκή
αποδεικτικά έγγραφα/στοιχεία ή/και κατάλληλες αναλύσεις που αποδεικνύουν ότι οι τοποθεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μελίσσια του πληρούν τους όρους του
Κανονισμού για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
 Η ζώνη του μελισσοκομείου, όπως και οι μετακινήσεις των μελισσιών
καταγράφονται

 Διατροφή των μελισσών

 Για την επιβίωση των μελισσιών το χειμώνα πρέπει να διατηρούνται στις κυψέλες
επαρκή αποθέματα μελιού και γύρης στο τέλος της περιόδου παραγωγής.
 Η τεχνητή διατροφή των μελισσιών (βιολογική ζάχαρη - βιολογικό μέλι – βιολογικό
σιρόπι ζάχαρης) επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωσή τους λόγω
δυσμενών κλιματικών συνθηκών.
Επιτρέπεται μόνο κατά το διάστημα μεταξύ της
τελευταίας εσοδείας μελιού και 15 ημέρες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου
έκκρισης νέκταρος ή μελιτώματος.
 Στο μελισσοκομικό μητρώο καταγράφονται τα εξής στοιχεία: τύπος προϊόντος,
ημερομηνίες, ποσότητες και κυψέλες στις οποίες χρησιμοποιείται η τροφή.


 Χαρακτηριστικά και υλικά των κυψελών

-Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται από φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν
κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος ή των μελισσοκομικών προϊόντων
-Εντός των κυψελών τα μόνα προϊόντα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι η
πρόπολη, κερί και φυτικά αιθέρια έλαια.

 Συλλογή μελιού – Επιτρεπόμενες μελισσοκομικές πρακτικές

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών απωθητικών κατά την
διάρκεια των ενεργειών συλλογής μελιού.
 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρηθρών που περιέχουν γόνο για εξαγωγή
μελιού
 Απαγορεύεται η καταστροφή των μελισσών στις κηρήθρες ως πρακτική
συνδεόμενη με τη συγκομιδή των μελισσοκομικών προϊόντων
 Οι αφαιρέσεις πλαισίων μελιού και οι ενέργειες συλλογής μελιού πρέπει να
καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο του μελισσοκομείου
 Απαγορεύεται η κορυφοτομή των φτερών των βασιλισσών μελισσών

 Κερί

 Το κερί για τις νέες κερήθρες πρέπει να προέρχεται από μονάδες βιολογικής
παραγωγής.
 Κατά την διάρκεια της περιόδου μετατροπής το κερί θα πρέπει να αντικαθίσταται
με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία.
 Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών μόνο σε νέες
εγκαταστάσεις ή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής, υπό τους όρους ότι:
1) Δεν υπάρχει διαθέσιμο κερί μελισσών βιολογικής εκτροφής στην αγορά
2)Αποδεικνύεται ότι το κερί δεν έχει μολυνθεί με ουσίες οι οποίες δεν επιτρέπονται για
βιολογική παραγωγή
3)Το κερί προέρχεται από απολεπίσματα κηρηθρών


 Πρόληψη ασθενειών και μελισσοκομική αγωγή

Για την πρόληψη των ασθενειών ο μελισσοκόμος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα
εξής:
Επιλογή των κατάλληλων φυλών - Εφαρμογή μελισσοκομικών μεθόδων που να
ενισχύουν την ανθεκτικότητα σε ασθένειες – Τακτική ανανέωση των βασιλισσών
΢ Συστηματική επιθεώρηση κυψελών, έλεγχος των κηφήνων - Τακτική απολύμανση
υλικού και εξοπλισμού και καταστροφή τυχόν πληγών μόλυνσης - Τακτική ανανέωση
του κεριού – Επαρκή αποθέματα γύρης στις κυψέλες

 Απαγορεύεται η προληπτική χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών φαρμάκων
 Για την προστασία των πλαισίων, κυψελών και κερηθρών, επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο τρωκτικοκτόνα (μόνο μέσα σε παγίδες), και τα ενδεδειγμένα
προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ.
 Για την απολύμανση των μελισσιών επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία π.χ. με
ατμό ή γυμνή φλόγα
 Επιτρέπεται η πρακτική της εξόντωσης του αρσενικού γόνου μόνο για την
περιστολή της βαρροϊκής ακαρίασης
 Εάν, παρά τα προληπτικά μέτρα, τα μελίσσια ασθενήσουν ή μολυνθούν, πρέπει
να υποβάλλονται άμεσα σε θεραπευτική αγωγή και επιτρέπεται να τοποθετούνται σε
εγκαταστάσεις απομόνωσης.
 Κτηνιατρικά φάρμακα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία όταν
αυτό επιτρέπεται από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.
 Επιτρέπεται η χρήση του μυρμηκικού, του γαλακτικού, του οξικού και του
οξαλικού οξέος, όπως επίσης και οι ουσίες μενθόλη, θυμόλη, ευκαλυπτόλη, ή καμφορά
για την περίπτωση της βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor)

 Σε περίπτωση αγωγής με αλληλοπαθητικά συνθετικά προϊόντα, τα μελίσσια στα
οποία έγινε η αγωγή απομονώνονται κατά την διάρκεια της αγωγής και όλο το κερί
αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία. Για τα μελίσσια
αυτά ισχύει η περίοδος μετατροπής ενός έτους.

Πηγή

http://www.physiologike.gr/
....................................................................................................................................

Κίνητρα για την βιολογική Μελισσοκομία...


Επιδοτήσεις έως 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο για τη λήψη πιστοποιητικού που θα αποδεικνύει τη μη ύπαρξη φαρμάκων 'ή άλλων επικίνδυνων συστατικών στο μέλι.

Πιστοποιητικό για την καθαρότητα του μελιού μπορούν να πάρουν οι Ελληνες παραγωγοί από πιστοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012. 
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνη ύψους μέχρι 1.500 ευρώ, ανά δικαιούχο.

ΑΓΟΡΑ
Από τα 14€ το κιλό ξεκινά η τιμή για το βιολογικό μέλι
Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση και ξεκινά από τα 10 ευρώ το κιλό για ένα συμβατικό μέλι και από τα 14 ευρώ το κιλό για ένα πιστοποιημένο βιολογικό μέλι.
Ανάλογα τώρα με την περιοχή που ζει ένα μελίσσι εξαρτάται και η απόδοση της κάθε κυψέλης. Για παράδειγμα, ένα μελίσσι που ζει στην ηπειρωτική Ελλάδα και μετακινείται συχνά σε τρόπους με ανθοφορία, μπορεί να δώσει παραγωγή μέχρι 3 φορές τον χρόνο.
Αντίθετα, ένα μελίσσι που ζει σε νησί, θα δώσει από μισή μέχρι μιάμιση παραγωγή τον χρόνο.
Επίσης ένα μελίσσι που θα τοποθετηθεί σε περιοχή με έντονη ανθοφορία, για παράδειγμα σε πευκόδασος, μπορεί να δώσει μέχρι και 30 κιλά μέλι. Το ίδιο μελίσσι, αν τρυγήσει σε περιοχή με θυμάρι, θα δώσει πολύ μικρότερη παραγωγή (γύρω στα 8 με 10 κιλά). Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες μελιού. Το μέλι ανθέων που η πρώτη ύλη προέρχεται από άνθη πορτοκαλιάς, λουλουδιών κ.λπ. και το μέλι μελιτωμάτων που η πρώτη του ύλη προέρχεται από έλατα, πεύκα, βελανιδιές, καστανιές κ.λπ.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Στον ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», Πατησίων και Ανδρου 1. Τηλ. 2108231277 - Φαξ: 2108231438
Εφη Καραγεώργου

Πηγή

Στηρίξτε τον Melissocosmo κάνοντας like στην σελίδα του...