Θα πριμοδοτούνται όσοι αγρότες μεταβιβάσουν μόνιμα την εκμετάλλευσή τους σε νεαρούς αγρότες - MELISSOCOSMOS

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Θα πριμοδοτούνται όσοι αγρότες μεταβιβάσουν μόνιμα την εκμετάλλευσή τους σε νεαρούς αγρότες


Πριμ μεταβιβάσεων εκμετάλλευσης σε νεαρούς αγρότες ανακοίνωσε ο Χόγκαν...
Με ένα εφάπαξ ποσό θα πριμοδοτούνται όσοι αγρότες μεταβιβάσουν μόνιμα την εκμετάλλευσή τους σε παραγωγούς νεαρής ηλικίας στα πλαίσια της νέα ΚΑΠ, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν που ανακοίνωσε παράλληλα μία σειρά άλλων μέτρων για τη στήριξη των νέων γεωργών.


Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του Προεδρείου 2019 της CEJA(Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Αγροτών), ο Ευρωπαίος Επίτροπος έδωσε στη δημοσιότητα την παλέτα των δράσεων που θα αφορούν τους νέους αγρότες στη νέα ΚΑΠ:
Τουλάχιστον το 2% του εθνικού κονδυλίου άμεσων πληρωμών θα πρέπει να αφιερωθεί στην ανανέωση των γενεών. Οι δαπάνες σήμερα ανέρχονται μόλις στο 0,8%. Το ποσό αυτό πρέπει να διατεθεί είτε υπό μορφή συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης στον πυλώνα Ι ή / και επιχορηγήσεων πρώτης εγκατάστασης στον πυλώνα ΙΙ.
Η συμπληρωματική ενίσχυση για νέους γεωργούς στις άμεσες πληρωμές διατηρείται και ενισχύεται περαιτέρω, αλλά τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής του προγράμματος στις ανάγκες των νέων γεωργών.
Τα αποθεματικά για τα δικαιώματα ενίσχυσης θα χρησιμοποιηθούν, κατά προτεραιότητα, για τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχόμενους
Θα υπάρξει αύξηση του μέγιστου ποσού της διαθέσιμης ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων έως και 100.000 ευρώ.
Προγραμματισμός συνταξιοδότησης και καταβολή κατ 'αποκοπή ποσού για τους ηλικιωμένους γεωργούς που μεταφέρουν μόνιμα την εκμετάλλευσή τους.
Ενισχυμένες υπηρεσίες προγραμματισμού μετάβασης.
Βελτίωση της μεσιτείας για την απόκτηση γης.
Εκτός από τη χρηματοδοτική ενίσχυση, οι νέοι γεωργοί θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την υποστήριξη επενδύσεων και τη μεταφορά γνώσεων και κατάρτισης στο πλαίσιο του EIP-Agri, μέσω της χρηματοδότησης του Leader και μέσω άλλων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο μερίδιο της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση ενεργειών σε σχέση με τη διακρατική μαθησιακή κινητικότητα, με έμφαση στους νέους γεωργούς, σύμφωνα με τον κανονισμό Erasmus.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουνχρηματοδοτικά μέσα για την υποστήριξη του κεφαλαίου κίνησης: το μέσο αυτό μπορεί να είναι πρωταρχικής σημασίας για τους νέους γεωργούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες λόγω των υψηλών επενδύσεων και των χαμηλών αποδόσεων της φάσης εκκίνησης

ΠΗΓΗ
agronews.gr

Στηρίξτε τον Melissocosmo κάνοντας like στην σελίδα του...