Γνωρίστε το VarroMed - MELISSOCOSMOS

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Γνωρίστε το VarroMed


Τον απόγονο του HIVECLEAN

Δραστικά συστατικά:
Κάθε ml περιέχει:
Μυρμηκικό οξύ 5 mg
Διένυδρο οξαλικό οξύ 44 mg (ισοδύναμο με 31,42 mg άνυδρου οξαλικού οξέος)Κατάλογος εκδόχων
Καραμελόχρωμα (E150δ)
Σιρόπι σακχαρόζης
7
Βάμμα πρόπολης 20%
Έλαιο αστεροειδούς γλυκάνισου
Έλαιο λεμονιού
Μονοένυδρο κιτρικό οξύ
Κεκαθαρμένο ύδωρ

Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων
Θεραπεία της βαρόασης (Varroa destructor) σε αποικίες κοινών μελισσών με και χωρίς εκτρεφόμενο
γόνο.

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Το μυρμηκικό οξύ εξοντώνει τα ακάρεα του είδους Varroa αναστέλλοντας πιθανώς τη μεταφορά
ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια αυτών μέσω της δέσμευσης της οξειδάσης του κυττοχρώματος C,
αναστέλλοντας με αυτόν τον τρόπο τον μεταβολισμό της ενέργειας, ενδέχεται δε να έχει
νευροδιεγερτική δράση στους νευρώνες των αρθρόποδων μετά την εξάτμισή του στην ατμόσφαιρα
της κυψέλης (τουλάχιστον 500 ppm). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που να επιβεβαιώνουν αυτήν
τη δράση μετά τη στάγδην χορήγηση 0,5% μυρμηκικού οξέος. Ωστόσο, το μυρμηκικό οξύ που
περιέχεται στον σταθερό συνδυασμό του VarroMed θεωρείται ότι παρατείνει τη διάρκεια της δράσης
του οξαλικού οξέος και ότι βελτιώνει την ανεκτικότητα στο προϊόν.
Ο τρόπος δράσης του οξαλικού οξέος κατά των ακάρεων του είδους Varroa είναι άγνωστος,
απαιτείται όμως άμεση επαφή των ακάρεων με το οξαλικό οξύ. Θεωρείται ότι το οξαλικό οξύ ενεργεί
μέσω της άμεσης επαφής ή μέσω της κατάποσης της οξαλικής αιμολέμφου. Η ακαριοκτόνος δράση
μπορεί να οφείλεται κατά κύριο λόγο στο χαμηλό pH του σκευάσματος. Οι θεραπείες με οξαλικό οξύ
που χορηγούνται σε νερό είναι αναποτελεσματικές, αλλά η χορήγηση σε ζαχαρόνερο βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα λόγω της αύξησης της προσκόλλησής του στις μέλισσες.

Διάρκεια ζωής
Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 2
έτη.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 30 ημέρες.

Δόση:
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται με προσοχή στο μέγεθος της αποικίας (βλ. δοσολογικό πίνακα).
Προσδιορίστε το μέγεθος της αποικίας και τον αριθμό των κατειλημμένων χώρων προς θεραπεία και
επιλέξτε τη σωστή ποσότητα προϊόντος που απαιτείται. Εφαρμόζεται το ακόλουθο δοσολογικό
σχήμα:
Αρ. μελισσών 5.000 - 7.000 7.000 – 12.000 12.000 – 30.000 > 30.000
VarroMed (ml) 15 ml 15 έως 30 ml 30 έως 45 ml 45 ml
Η χρήση του VarroMed με το ανωτέρω δοσολογικό σχήμα ισχύει μόνο για κυψέλες με κατακόρυφα
πλαίσια στα οποία υπάρχει πρόσβαση από επάνω, καθώς δεν έχει διερευνηθεί η θεραπεία των
μελισσών σε άλλους τύπους κυψελών.
Συχνότητα θεραπείας:
Ενδέχεται να απαιτείται επανειλημμένη χορήγηση του VarroMed για θεραπεία κατά την άνοιξη ή το
φθινόπωρο ανά διαστήματα 6 ημερών. Οι επανειλημμένες εφαρμογές πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο με βάση την πτώση των ακάρεων, όπως υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα:


Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση
Χρόνοι χορήγησης: το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο όταν οι μέλισσες έχουν
χαμηλή πτητική δραστηριότητα (αργά το απόγευμα, βράδυ). Το σκοτάδι διευκολύνει την κατανομή
του προϊόντος μεταξύ των μελισσών. Για την αποφυγή χορήγησης υπερβολικής δόσης σε
μεμονωμένες μέλισσες, φροντίστε ώστε η χορήγηση του VarroMed να κατανέμεται ομοιόμορφα
επάνω στις μέλισσες, ιδιαίτερα στο χειμερινό σμάρι.
Το VarroMed δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη νεκταροέκκριση ή όταν οι μελιτοθάλαμοι είναι
προσαρτημένοι στην κυψέλη.
Πριν από τη χρήση, το προϊόν πρέπει να θερμαίνεται σε θερμοκρασία 25 έως 35 °C και, εν συνεχεία,
να ανακινείται καλά.
Συνιστάται οι γέφυρες κεριού μεταξύ των άνω μερών των πλαισίων να αφαιρούνται πριν από τη
χορήγηση του προϊόντος.
Κατά τη χορήγηση και για περίπου μία εβδομάδα μετά την τελευταία θεραπεία μην ανασηκώνετε τα
πλαίσια.
Για τον προσδιορισμό του βαθμού προσβολής από Varroa σε μια κυψέλη, πρέπει να παρακολουθείται
η θνησιμότητα των ακάρεων: η πτώση ακάρεων στον πυθμένα της κυψέλης πρέπει να καταγράφεται
πριν από την πρώτη θεραπεία και για έως και 6 ημέρες μετά από κάθε θεραπεία.
Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επαναπροσβολής, πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία όλες οι
αποικίες που έχουν τοποθετηθεί στην ίδια περιοχή.

Χρόνος(οι) αναμονής
Μέλι: Μηδέν ημέρες.

Το Varromed είναι ο απόγονος του HiveClean.
To Varromed είναι Αυστριακής προέλευσης της εταιρείας Beevital.
Είναι το 1ο εγκεκριμένο φάρμακο για μέλισσες στην Ε.Ε ενάντια της βαρρόα.
Είναι βιολογικό προϊόν, με βάση τον συνδυασμό του μυρμηκικού και οξαλικού οξέος.
Δεν έχει χρόνο αναμονής, δεν αφήνει κατάλοιπα στο μέλι, δεν επηρεάζει την βασίλισσα και τον γόνο!!
Είναι ιδανικό για βιολογική μελισσοκομία.
Για αναλυτικές πληροφορίες ή παραγγελίες επισκεφτείτε μας στο fb : BeeVital Greece ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2231039228