ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ: Πως καταπολεμά την βαρρόα - MELISSOCOSMOS

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ: Πως καταπολεμά την βαρρόα


Η βαρρόα μπήκε στην μελισσοκομική μας ζωή στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1970.
Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, αλλά σιγά σιγά βρέθηκαν θεραπείες και σκευάσματα που σχεδόν έλυσαν το πρόβλημα.
Στις μέρες μας η θεραπεία της βαρρόα δεν λογαριάζεται τόσο με την αποτελεσματικότητα ενός σκευάσματος καθώς αυτή θεωρείται δεδομένη, όσο με την ευκολία χρήσης αυτού.
Ο μελισσοκόμος ψάχνει εύκολες και αποδοτικές χρήσεις.
Θα δούμε μέσα από μερικές αναρτήσεις του Melissocosmou τις περισσότερες δραστικές ουσίες χημικές ή οργανικές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και θα μάθουμε πως δρουν αυτές προκειμένου να τις χρησιμοποιούμε σωστά και με μέτρο.
Σήμερα θα μιλήσουμε για την δραστική ουσία μυρμηκικό οξύ.

Αυτή την δραστική ουσία δεν την φέρει κανένα εγκεκριμένο σκεύασμα στην Ελλάδα, όμως θεωρείται ως βιολογική.


Αρχικά παρατηρήθηκε ότι το μυρμηκικό οξύ επηρεάζει την αναπνοή στα ακάρεα και αυτό συνδέθηκε με προηγούμενες μελέτες που υποδηλώνουν ότι το μυρμηκικό οξύ αναστέλλει το κυτόχρωμα c και την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια. Επιπλέον, το μυρμηκικό οξύ προτάθηκε επίσης ότι έχει νευροτοξικές επιδράσεις σε μύγες. Οι μεταγενέστερες μελέτες δείχνουν ότι το μυρμηκικό οξύ σκοτώνει τα έντομα, και πιθανώς τα ακάρεα varroa, διακόπτοντας το οξυγόνο στα κύτταρα.

Τι συμβαίνει όταν διαταράσσονται τα μιτοχόνδρια στο ακάρεα; Τα μιτοχόνδρια υπάρχουν μέσα στα κύτταρα και διεξάγουν κυτταρική αναπνοή και παραγωγή ενέργειας. Όταν τα μιτοχόνδρια διαταράσσονται, τα κύτταρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό πιθανώς οδηγεί σε νευροτοξικές επιδράσεις, διακόπτοντας τα μιτοχόνδρια στους νευρώνες και αναστέλλοντας την αναπνοή. Το μυρμηκικό οξύ φαίνεται να προκαλεί διαταραχή των μιτοχονδρίων από τις φυσικοχημικές επιδράσεις του χαμηλού pH. Έχει προταθεί ότι οι μέλισσες έχουν μεγαλύτερη μεταβολική και ρυθμιστική ικανότητα έναντι του οξέος, γεγονός που εξηγεί γιατί το μυρμηκικό οξύ επηρεάζει τα ακάρεα περισσότερο από τις μέλισσες.

Αυτός ο τρόπος δράσης υποδηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να υπάρξει ανθεκτικότητα της βαρρόα στο μυρμηκικό οξύ καθώς θα χρειαστούν αρκετές αλλαγές στο ακάρεα.
Δεν έχει αναφερθεί ανθεκτικότητα σε ακάρεα σε μυρμηκικό οξύ.

Πρέπει να τονιστεί ότι το μυρμηκικό οξύ το οποίο λειτουργεί με την εξάτμιση αντιμετωπίζει προβλήματα στις ζεστές χώρες.
Στα κατά αυτής της μεθόδου είναι η μεγάλη πιθανότητα προβλήματος στις βασίλισσες, στον γόνο ακόμα και στις νεαρές μέλισσες.