Τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές εκτάσεις. - MELISSOCOSMOS

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές εκτάσεις.


Επίσημο έγγραφο που ξεκαθαρίζει την κατάσταση