Κρυμμένα μηνύματα στην Αγία Σοφία Photos - MELISSOCOSMOS

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Κρυμμένα μηνύματα στην Αγία Σοφία Photos


Γράφει ο Βασίλης Ξεσφίγγης

Ένας μύθος λέει, πως όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανέθεσε στους αρχιτέκτονες Ανθέμιο από τις Τράλλεις και Ισίδωρο από τη Μίλητο να χτίσουν την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, αυτοί δεν μπορούσαν να βρουν ένα σχέδιο ικανό που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εγχειρήματος.
Ωστόσο ένας από τους δυο ήταν μελισσοκόμος, και μια ημέρα που άνοιξε την κυψέλη του ανακάλυψε πως μέσα σε μια από αυτές υπήρχε ένα σχέδιο καμωμένο από τις μέλισσες για την μεγάλη Εκκλησία.
Πιστεύετε στους μύθους;
Θα μπορούσε αυτό να έχει κάποια βάση λέτε;
Νομίζω ότι σήμερα θα προβληματιστούμε λιγάκι.
Πάμε να διαβάσουμε τον μύθο πως έχει...


Παραθέτω το ποίημα του Γ. Βιζυηνού όπως είχε γραφτεί:

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

‘Μέρα καί νύχτα μελετᾷ
ὁ βασιλές στήν Πόλη
νά κτίση τήν Ἁγιά-Σοφιά.
Σ’ ὅλο τόν κόσμον ἐρωτᾷ,
καί σχέδια φέρνουν ὅλοι,
κτιστά, ἢ μόνο ζωγραφιά.

Ὁ Ἀρχικτίστης ὁδηγᾷ,
κι’ ὁ ύπουργός προτείνει
ἐμπρός σέ θρόνον ἀψηλό.
Ὁ βασιλεύς, αὐτός σιγᾷ,
αὐτός μόνο δέν κρίνει
κανένα ἄξιο καί καλό.

– Εἶναι ἡ Δύναμ’ ὁ Θεός
κ’ ἡ Εὐμορφιά μονάχη,
π’ ἀντανακλᾶται σ’ ὁλουνούς.
Γι’ αὐτό τοῦ πρέπει κι’ ὁ ναός
δύναμι, κάλλος νἄχῃ,
νἆν’ ὅμοιος μέ τούς οὐρανούς.

Ὅλ’ οἱ μαστόροι σκυθρωποί,
καὶ ὅλ’ οἱ μεγιστάνοι
τόν προσκυνοῦν γονατιστά.
Κανείς δέν ξεύρει τί νά ‘πῇ,
κανένας πῶς νά κάνη
τήν ἐκκλησιά ποῦ τούς ζητᾷ.

Κι’ ὁλονυχτῆς ‘σκυμμέν’ ἐκεῖ
τό σχέδιο, ποῦ προστάζει,
καθείς νά κάμη προσπαθεῖ.
‘Ξημέρωσεν ἡ Κυριακή,
κανένας δέν ἀδειάζει
νά ‘πάγῃ νά λειτουργηθῇ.

Ἐκεῖ στήν πρωϊνή δροσιά
θωροῦν ἕνα τρικέρι,
κι’ ἀκοῦν γεροντική λαλιά:
Ἁπέλυσεν ἡ ἐκκλησιά,
κι’ ὁ Πατριάρχης φέρει
τ’ ἀντίδωρο στόν βασιλιά.

Σκύβ’ ἀπ’ τόν θρόνο καί φιλᾷ
τό χέρι, ποῦ τοῦ δίδει
τό Ὕψωμα καί τήν εὐχή.
Μά ‘κεῖ, δέν ἔπιασε καλά,
τοῦ πέφτ’ ἕνα ψυχίδι
‘σά λεοντόδερμα παχύ.

Τό σκῆπτρ’ ἀφῆκε στήν στιγμή,
τόν θρόνον ἔχ’ ἀφήσει,
καί νά τό εὕρῃ προσπαθεῖ,
μή μείνη κατά γῆς καί μή
κανένας τό πατήση
κι’ ἀπό τό κρῖμα κολασθῇ.

Μά ‘κεῖ, ποῦ μ’ ὄψη θλιβερή,
γιά νά τό εὕρη ἀκόμα
ἐμπρός στόν θρόνο του ζητᾷ,
νά καί μιά μέλισσα θωρεῖ,
τ’ ἀντίδωρο στό στόμα,
κι’ ἀπ’ τό παράθυρο πετᾷ.

‘Βγάλλει παντοῦ διαλαλητή
στήν ‘ξακουστή τήν Πόλη,
καί τάζ’ ἕνα πουγγί βαθύ.
Ὅποιος μελίσσια κι’ ἂν κρατῇ,
νά τά τρυγήσετ’ ὅλοι,
τ’ ἀντίδωρό μου νά βρεθῇ! –

Τρυγοῦν οἱ ἄνθρωποι γοργά,
κανένας δέν κερδαίνει
ἄλλο ἀπό μέλι καί κερί.
Κι’ ὁ Πρωτομάστορης τρυγᾷ,
κ’ ἐξαφνισμένος μένει
ἐμπρός στό θαῦμα ποῦ θωρεῖ!

Σ’ ἕνα κοφίνι διαλεχτό,
στό πιό καλό κυψέλι,
λάμπει κι’ ἀστράφτει κἄτι τι.
Ξανθό κερί δέν εἶν’ αὐτό,
γλυκό δέν εἶναι μέλι,
εἶν’ ἐκκλησιά πελεκητή!

Οἱ τροῦλοι λές κ’ εἶν’ οὐρανοί,
πυκνά οἱ στύλοι δάση,
καί Οἰκουμέν’ ἡ πατωσιά.
Ποτέ χριστιανική φωνή
Θεό δέν θά δοξάση
σέ πιό καλήτερ’ ἐκκλησιά!

Μέ τήν ματιά του προχωρεῖ
μέσ’ στ’ Ἅγιο-βῆμα μνίσκει,
ποῦ τό φωτίζει μ’ ἀντηλιά·
στήν Ἅγια-τράπεζα θωρεῖ,
στόν Ἀστερίσκο ‘βρίσκει
τ’ ἀντίδωρο τοῦ βασιλιᾶ!

Στόν θρόνο ‘μπρός μὲ συστολή
βαθειά μετάνοια κάνει.
Δείχνει τό σχέδιο τοῦ ναοῦ.
– Εἴμεθα ὅλ’ ἁμαρτωλοί,
κανένας μας δέν φθάνει
τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ.

Γιά τ’ ἁγιασμένο Του ψωμί
τό καθαρό μελίσσι
διές, τί κερήθρα συγκροτεῖ!
Γιά τοῦ Ὑψίστου τήν τιμή
ὁ βασιλές ἂς κτίσῃ
μιάν ἐκκλησία σάν αὐτή. –

Στόν Πλάστη στρέφ’ ὁ βασιλές,
– Εὐχαριστῶ σε, κράζει,
μεγαλοδύναμ’ Εὐμορφιά! –
Φιλᾷ τό σχέδιο τρεῖς βολαῖς,
καί σάν αὐτό προστάζει
νά κτίσουν τήν Ἁγιά-Σοφιά.

Αυτά αναφέρει και όπως θα δείτε ποιο κάτω μπορεί να περιέχει και στοιχεία πραγματικότητας.

Μια νύχτα δεν είχα ύπνο, και μέχρι το πρωί χάζευα στον υπολογιστή αναζητώντας πληροφορίες, το κάνω αυτό καμιά φορά.
Τότε μπήκα στην σελίδα του Βατικανού vatican.com, διάβαζα διάφορες πληροφορίες όταν κοίταξα λίγο προς τα κάτω βρήκα έναν χάρτη.
Μου γεννήθηκε η επιθυμία να δω την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία από τον χάρτη του Βατικανού.
Άρχισα να ζουμάρω και να ζουμάρω, βρήκα την μεγάλη Εκκλησία έκανα όλο και περισσότερο ζουμ και τότε έκπληξη...


Κύκλωσα το εξάγωνο σχήμα όπως φαίνεται στον χάρτη για να μπορέσετε να το δείτε όλοι ποιο εύκολα.

Στο σχεδιάγραμμα του χάρτη παρουσιάζεται η Αγία Σοφία, ωστόσο στην θέση του τρούλου βλέπουμε ολοκάθαρα με κόκκινο χρώμα ένα εξάγωνο κελί μέλισσας.
Ας θυμηθούμε πως είναι τα κελιά μιας κηρήθρας.


Η έκπληξη μου ήταν μεγάλη όταν είδα τον χάρτη στην σελίδα του Βατικανού να δείχνει τον τρούλο της Αγίας Σοφίας με ένα μεγάλο εξάγωνο κελί, όμως σκέφτηκα ότι πρόκειται απλά για κάποιο λάθος.
Για να μην μείνω με την περιέργεια σκέφτηκα να διασταυρώσω αυτό που έβλεπα συγκρίνοντας το με μια δορυφορική εικόνα της Αγίας Σοφίας.
Μπήκα στους χάρτες της Google έκανα ζουμ βρήκα την Αγία Σοφία εστίασα στον τρούλο της και τότε ήρθε το δεύτερο σοκ.


Και από την δορυφορική φωτογραφία φαίνεται να διαγράφεται ολοκάθαρα ένα μεγάλο εξάγωνο κελί με ποιο σκούρα απόχρωση μάλιστα στην κορυφή του τρούλου της Αγίας Σοφίας.
Οπότε ο χάρτης του Βατικανού δεν κάνει λάθος.
Τότε μου γεννήθηκε μια άλλη περιέργεια.
Αυτό είναι ένα σχέδιο που θέλησαν εσκεμμένα να αποτυπωθεί στον τρούλο της Αγίας Σοφίας οι κατασκευαστές της, ή είναι μια ψευδαίσθηση των χρωμάτων που δημιουργείται στον τεράστιο τρούλο;
Αν είναι μια ψευδαίσθηση τότε το ίδιο πρέπει να γίνεται και στο μπλε τζαμί που βρίσκεται 300 μέτρα μακριά από την Αγία Σοφία και έχει και αυτό πολύ μεγάλο τρούλο.
Κάνω ξανά την ίδια διαδικασία, εντοπίζω δορυφορικά το μπλε τζαμί, ζουμάρω στον τρούλο του και βλέπω αυτό...


Ο τρούλος του μπλε τζαμιού φαίνεται στρογγυλός και δεν διαγράφεται καθόλου εξάγωνο σχήμα.

Νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι Βυζαντινοί έβαλαν το εξάγωνο στην κορυφή του τρούλου, και καταγράφεται και στην λαϊκή παράδοση ότι το σχήμα αυτό εμπνεύστηκε από την κυψέλη των μελισσών.
Τότε ψάχνω πληροφορίες για το εξάγωνο και τι συμβολίζει.

Καταρχήν ο αριθμός 6 οι έξι γωνίες του κελιού είναι ένας ιερός αριθμός, είναι ακριβώς το διπλάσιο του 3 της Αγίας Τριάδος, και το μισό του αριθμού 12 των Αποστόλων του Ιησού.
Όσοι ασχολούνται με ιερούς αριθμούς και μυστική γνώση αυτά τα ξέρουν πολύ καλά.

Και ακόμα βρήκα το εξής...


Αυτό που βλέπετε παραπάνω είναι ένα Αρχαίο σύμβολο που συμβολίζει την Αγία Τριάδα.
Σας θυμίζει τίποτα με τον τρούλο της Αγίας Σοφίας σε μεγέθυνση;


Νομίζω ότι είναι απολύτως φανερό, ότι η Αγία Σοφία εκτός από ένα μεγάλο και τέλειο οικοδόμημα, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να φέρει κρυμμένα μηνύματα.
Ο τρούλος της συμβολίζει την Αγία Τριάδα.
Το εξάγωνο σχήμα που θυμίζει κελί κηρήθρας είναι γεγονός και υπαρκτό και το σχεδίασαν όντως οι αρχιτέκτονες της Εκκλησίας να φαίνεται από ψηλά.
Πρέπει να τονιστεί πως όταν η Αγία Σοφία κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 532 και 537 μ.Χ τα σχέδια αυτά δεν μπορούσαν να φανούν, δεν υπήρχαν δορυφορικές φωτογραφίες ή λήψεις από ψηλά, και οι κατασκευαστές το έκαναν έτσι για να το βλέπει ο Θεός από τον ουρανό.
Επίσης στο Βατικανό φαίνεται ότι γνώριζαν για το σχέδιο αυτό και το αποτύπωσαν στους χάρτες τους με ακρίβεια.

Πάντως εγώ δεν σταμάτησα να ψάχνω και σκέφτηκα ότι αφού στο Βατικανό γνώριζαν για την σημασία των κρυμμένων μηνυμάτων και για τους συμβολισμούς που κρύβονταν στην Αγία Σοφία θεώρησα αυτονόητο ότι στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης που χτίστηκε περίπου χίλια χρόνια μετά την Αγία Σοφία θα πρέπει και εκεί να πέρασαν ορισμένα τέτοια μηνύματα.
Έκανα την ίδια διαδικασία και βρήκα αυτό...Ο Άγιος Πέτρος στην Ρώμη κρύβει και αυτός κάποιο μήνυμα στον τρούλο του αφού βρίσκουμε 16άκτινο ήλιο εκεί.
Πρόκειται ασφαλώς για ένα ακόμα ιερό σύμβολο, αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι δεκαεξάκτινος είναι και ο Ήλιος της Βεργίνας.


Κλείνοντας αυτό το άρθρο είχα μια τελευταία περιέργεια.
Άραγε οι τελευταίες μεγάλες Εκκλησίες που έχουν χτιστεί κρύβουν μηνύματα στην κατασκευή των τρούλων τους, ή η γνώση αυτή των ιερών συμβόλων έχει χαθεί;

Πάμε να δούμε δυο μεγάλες Εκκλησίες που χτίστηκαν στις μέρες μας.

Άγιος Ανδρέας Πάτρα...


Καθεδρικός Ναός Αναστάσεως Τίρανα...


Ο Ναός του Αγίου Ανδρέα νομίζω ότι φέρει 25 μεγάλες γραμμές και 25 μικρές στον τρούλο του.
Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποιο συμβολισμό ή απλά έτσι βγήκαν οι υδροροές για να φεύγουν τα νερά της βροχής.
Ο Ναός της Αναστάσεως στα Τίρανα φέρει σταυρό στον τρούλο, κάτι σύνηθες για Εκκλησία και δεν θα έλεγα ότι είναι κάποιο κρυμμένο μήνυμα εκεί.

Βασίλης Ξεσφίγγης